Dess ordförande är institutionens prefekt. Institutionsstyrelsen ska fastställa institutionens budget. Till styrelsens uppgifter hör också att fastställa riktlinjer för hur arbetet ska organiseras, hur lokaler och andrar resurser ska disponeras och hur undervisning och prov ska anordnas m.fl. ärenden. Övriga ärenden som rör den operativa verksamheten avgörs av prefekten. Denne leder och fördelar arbetet och svarar för den löpande förvaltningen.

 

Institutionsstyrelsen 1 jan 2015 – 31 dec 2017

Ledamöter Suppleanter
Michael Hellner (ordf.) Cecilia Magnusson-Sjöberg
Laura Carlson Göran Millqvist
Jan Andersson Christine Storr
Annika Blekemo  
Katrin Lainpelto  
Roger Persson-Österman  
Marie Sandström  
Gustaf Sjöberg  
Mia Lundgren Roger Nilsson
Jenny Nyman Hök  
Alexander Unnersjö Dafne Barkestad
Maximilian Marsellos Oliver Bakic