Opponent: professor Dan Svantesson, Bond University, Australien

Handledare: professor Peter Wahlgren, Stockholms universitet

Läs mer om avhandlingen i DiVA.

Observera att sluttiden är ungefärlig.