Kan man säga att det finns ”en” allenarådande rättsdogmatiskt metod? Eller går det att identifiera skillnader mellan de olika rättsvetenskapliga fälten? Dessa frågor kommer att diskuteras under ledning av moderatorn Mauro Zamboni. Gemensam utgångspunkt för frågorna utgör Jan Kleinemans kapitel om rättsdogmatik i Korling & Zambonis bok Juridisk Metodlära (Studentlitteratur, 2013).

Anmäl Dig genom att använda webbformuläret här, senast den 23 januari 2018.

Välkommen!
Pernilla Leviner, Jori Munukka, Jessika van der Sluijs & Mauro Zamboni