Seminariet kommer inledningsvis ge en orientering om metoder som används inom den akademiska exegetiken, med fokus på hur metod svarar mot syfte och målsättning. Därefter något om avgränsning mot konfessionellt styrd exegetik med normativa anspråk. Professor Göran Eidervall kommer också att ge exempel på tillämpning av några metoder med olika inriktning: filologisk, textkritisk, historisk, redaktionskritisk och hermeneutisk. Avslutningsvis kommer att samtal att föras utifrån beröringspunkter med den rättsdogmatiska metoden.

Göran Eidevall

är professor i bibelvetenskap, särskilt Gamla testamentets exegetik, vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet.

 

Anmälan

till  catrinel.florea@juridicum.su.se senast den 27 april berättigar till en lunchsmörgås, som institutionen bjuder på.

 

Välkomna!

önskar samordningsgruppen för fakultetsseminarier (Anna Kaldal, Pål Wrange, Jessika van der Sluijs, Claes Lernestedt, Mia Carlsson, Martin Ratcovich Maria Nääv och Dafne Barkestad)

 

Fakultetsseminarierna skall bjuda på informella, prestigelösa och gränsöverskridande diskussioner.

Kom som du är!