Ytterligare information om utlysningen finns på universitetets centrala webbplats.