Nyheter

Alla nyheter juridiska institutionen

  • Kortare störningar på webben 28 juni 2017-06-22 Onsdagen den 28 juni mellan kl 03.00 till 11.00 sker ett underhållsarbete av universitetets webbar. Det kan uppstå kortare störningar på universitetets webbplatser medan underhållsarbetet pågår.
  • Linnéa Claeson sommarpratar i P1 2017-06-15 Den 17 juli är Linnéa Claeson värd för Sveriges Radios P1:s populära program "Sommar". Linnéa Claeson är handbollsspelare och studerar juridik vid Stockholms universitet. Hon har också gjort sig känd som opinionsbildare i frågor om jämställdhet, hbtq och rasism, bland annat på sitt Instagram-konto "Assholesonline" där hon bemöter sexuella kränkningar med dräpande humor.
  • Juridicum i Almedalen 2017-06-14 Forskare från Juridicum deltar i ett antal seminarier under Almedalsveckan. Listan kan komma att uppdateras med ytterligare seminarier.
  • Dekanen svarar Arpi: avslåendet av professorsansökan inte politiskt 2017-05-30 I en ledarartikel i Svenska dagbladet hävdar Ivar Arpi att Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet avslog litteraturvetaren Johan Lundbergs ansökan om att befordras till professor av politiska skäl. Det finns ingen grund för Ivar Arpis påstående enligt professor Jonas Ebbesson, dekan vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.
  • Andrea Sundstrand i tvärvetenskapligt projekt om arbetsmarknaden 2017-05-25 Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt, deltar i ett forskningsprojekt vars syfte är att kartlägga trender i arbetsförhållanden på en arbetsmarknad under omvandling med avseende på variabler så som ålder, etnicitet, och kön samt storlek på arbetsplats. Projektet har beviljats medel från Forte om sammanlagt nio miljoner under perioden 2017-2019, med möjlighet till förlängning om högst tre år till och med år 2022.
  • Pedagogeeks belyser undervisning utifrån forskning 2016-11-24 Det nya intervju/samtalsprogrammet Pedagogeeks vänder sig till nyfikna universitetslärare som vill veta mer om undervisning och lärande. Programledare Klara Bolander Laksov samtalar med gäster kring utmaningar och möjligheter som universitetslärare möter i sin undervisning.
  • Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 2016-04-04 Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 beslutades av fakultetsnämnden 2016-01-26.