Nyheter

Alla nyheter juridiska institutionen

 • Mångfaldsprojektet söker medarbetare 2017-10-19 Mångfaldsprojektet består av en grupp juriststudenter som arbetar under Juridicum med syftet är att öka den sociala mångfalden på juristprogrammet samt att bredda rekryteringen. Det övergripande målet med projektet är att sammansättningen av studenter på juristprogrammet ska spegla den sociala mångfalden i samhället.
 • Juristprogrammet vid Stockholms universitet är landets mest sökta program 2017-10-18 I måndags var det sista dagen att söka utbildning inför vårterminen 2018. Totalt har 45430 personer sökt utbildning vid Stockholms universitet. Detta kan jämföras med 45041 personer förra året. Nationellt minskade antalet sökande med cirka 0,2 %.
 • Tjänsteutlysning: Universitetslektor i internationell privaträtt 2017-10-12 Juridiska institutionen söker en universitetslektor i internationell privaträtt . Sista ansökningsdag: 2017-10-20.
 • Tjänsteutlysning: Forskningsamanuens till Nätverket för Europarättforskning 2017-10-12 Juridiska institutionen söker en forskningsamanuens till Nätverket för Europarättsforskning. Sista ansökningsdag: 2017-10-25.
 • Stockholms universitet på plats 45 inom juridik 2017-10-06 Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet har gått från enda juristutbildning med ”bristande kvalitet” i Högeskoleverkets granskning 2012 till Top 50 i THE:s världsrankning över law schools (juridiska institutioner) 2017, plats 8 för juridiska institutioner i icke-engelskspråkiga länder.
 • Did you miss the lecture with Jacqueline Bhabha? Watch the film! 2017-10-02 On September 22, the research initiative Children, Migration & Integration (CMI) at Stockholm University invited members of the staff and the interested public to a guest lecture in Aula Magna with Jacqueline Bhabha, Professor of the Practice of Health and Human Rights at the Harvard Kennedy School in Cambridge, USA.
 • Avhandling: Internationaliseringen utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen 2017-09-29 I takt med arbetslivets internationalisering ställs den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor genom kollektivavtal inför nya utmaningar. En rättslig sådan utmaning är mötet med EU:s internationella privaträtt. I en ny avhandling från Stockholms universitet konstaterar Erik Sinander att den internationella privaträttens regler om behörig domstol och tillämplig lag bygger på individualism, medan den svenska modellen bygger på kollektivism. I mötet mellan rättsområdena uppstår många svåra juridiska frågor som är av stor betydelse vid till exempel utstationeringar och internationellt transportarbete.
 • Förslag till sammansättning av dekanat och fakultetsnämnd vid Juridiska fakulteten 2017-09-29 Juridiska fakultetens valberedning presenterar sitt förslag till val av ledamöter i Juridiska fakultetsnämnden, Juridiska fakultetens forskningsutskott och utbildningsutskott samt förslag till val av dekanus och prodekaner vid Juridiska fakulteten för mandatperioden 2018-2020.
 • Tjänsteutlysning: Forskningsamanuenser till SCCL (2) 2017-09-28 Juridiska institutionen söker två forskningsamanuenser till Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Sista ansökningsdag: 2017-10-22.
 • Välkommen till seminarieserien i allmän rättslära! 2017-09-06 Den 19 september inleds höstens seminarieserie i allmän rättslära med ett seminarium om djurrätt av Birgitta Wahlberg från Åbo akademi.
 • Nya doktorander antagna till hösten och våren 2017-09-05 Fem nya doktorander hälsas välkomna inom ämnena civilrätt, migrationsrätt, immaterialrätt, offentlig rätt och rättsinformatik.
 • Pedagogeeks belyser undervisning utifrån forskning 2016-11-24 Det nya intervju/samtalsprogrammet Pedagogeeks vänder sig till nyfikna universitetslärare som vill veta mer om undervisning och lärande. Programledare Klara Bolander Laksov samtalar med gäster kring utmaningar och möjligheter som universitetslärare möter i sin undervisning.
 • Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 2016-04-04 Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 beslutades av fakultetsnämnden 2016-01-26.