Nyheter

Alla nyheter juridiska institutionen

 • Ingen klagorätt för barn – Sverige på efterkälken 2017-11-23 I en UNICEF- rapport författad av universitetslektor Anna Kaldal från Stockholms universitet och jur kand Rebecca Farkhooy konstateras att barn i Sverige idag har svårt att söka upprättelse när deras rättigheter har kränkts. Det saknas en instans dit barn kan vända sig och här har Sverige halkat efter jämfört med andra länder.
 • Nytt nummer av Nordisk Socialrättslig Tidskrift ute nu 2017-11-21 Nu kan du läsa nr 15-16 2017 Av Pernilla Leviner, Anna-Sara Lind Bokförlag: Santérus Academic Press
 • Juridiska fakulteten stödjer #medvilkenrätt 2017-11-15 Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet ser med stort allvar på det som framkommer i uppropet #medvilkenrätt och de sexuella trakasserier och kränkningar som kvinnliga jurister i alla branscher vittnar om. Samtidigt tycker fakulteten att det är oerhört viktigt att dessa berättelser kommer till allas kännedom – och vi noterar att några av berättelserna kommer från universitetsmiljöer.
 • Nyhetsbrevet Juridicum ute nu 2017-11-09 Nu kan du läsa nr 3 2017 av Nyhetsbrevet Juridicum. Studenter kan hämta det i fack på plan 3, 4 (utanför Studentexpeditionen),7, 8 och 9
 • Frantzeska Papadopoulou får forskningsanslag för projektet "Kvinnor i svensk film" 2017-11-02 Forskargruppen består av fyra SU-forskare: huvudsökande Maria Jansson (statsvetenskap), Louise Wallenberg (modevetenskap), Frantzeska Papadopoulou (juridik) och Ingrid Stigsdotter (filmvetenskap) De fyra har beviljats medel motsvarande fyra anställningar omfattande 50% - totalt 6.666.000 kronor.
 • Ny publikation: The Wired World of University Teaching – Legal Challenges 2017-10-26 Författare: Laura Carlson, Cecilia Magnusson Sjöberg och Frantzeska Papadopoulou. Boken ges ut under hösten 2017 av Ex Tuto.
 • Did you miss the lecture with Jacqueline Bhabha? Watch the film! 2017-10-02 On September 22, the research initiative Children, Migration & Integration (CMI) at Stockholm University invited members of the staff and the interested public to a guest lecture in Aula Magna with Jacqueline Bhabha, Professor of the Practice of Health and Human Rights at the Harvard Kennedy School in Cambridge, USA.
 • Förslag till sammansättning av dekanat och fakultetsnämnd vid Juridiska fakulteten 2017-09-29 Juridiska fakultetens valberedning presenterar sitt förslag till val av ledamöter i Juridiska fakultetsnämnden, Juridiska fakultetens forskningsutskott och utbildningsutskott samt förslag till val av dekanus och prodekaner vid Juridiska fakulteten för mandatperioden 2018-2020.
 • Nya doktorander antagna till hösten och våren 2017-09-05 Fem nya doktorander hälsas välkomna inom ämnena civilrätt, migrationsrätt, immaterialrätt, offentlig rätt och rättsinformatik.
 • Pedagogeeks belyser undervisning utifrån forskning 2016-11-24 Det nya intervju/samtalsprogrammet Pedagogeeks vänder sig till nyfikna universitetslärare som vill veta mer om undervisning och lärande. Programledare Klara Bolander Laksov samtalar med gäster kring utmaningar och möjligheter som universitetslärare möter i sin undervisning.
 • Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 2016-04-04 Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 beslutades av fakultetsnämnden 2016-01-26.