”Han begripliggör det svåra och möjliggör att angripa problem som känns omöjliga.”

Said Mahmoudi vid Juridiska institutionen utses till Årets lärare 2017 för att han lär studenterna att lära sig på egen hand, samtidigt som han med ett stort mått av förberedelse anstränger sig så att alla studenter ska förstå ämnet.  Studenterna upplever att Said undervisar på ett tillgängligt, vänligt och ödmjukt sätt. De framhåller hans förmåga att begripliggöra komplicerat material, inte sällan med hjälp av digitala hjälpmedel och film, något som också gör lärandet av ämnet både mer relevant och roligt.

Om Said Mahmoudi

Said Mahmoudi  professor är i internationell rätt vid Stockholms universitet sedan 1999. Mellan 1974 och 1981 tjänstgjorde han som diplomat på iranska ambassaden i Stockholm och på iranska UD. Sedan 2006 är han skiljeman, utnämnd av den svenska regeringen till FN:s havsrättskonvention. Said Mahmoudi var dekanus för Juridiska fakulteten mellan 2009 och 2011.

Till Said Mahmoudis forskningsområden hör havsrätt, internationell miljörätt, särskilt EU:s miljörätt, internationellt bruk av våld och internationella organisationer. Under senare år har han fokuserat sin forskning på folkrättsliga regler beträffande gemensamma värderingar och principer (till exempel fred, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter) och globala resurser (oceaner, klimat, biologisk mångfald). Hans pågående forskning handlar om förhållandet mellan Islam och folkrätt.

Said Mahmoudi är ledamot i International Advisory Board of the Law of the Sea Institute, University of California, Berkeley; ledamot i Conceil européen du droit de l’environnement (CEDE); ledamot i International Council of Environmental Law (ICEL); ledamot i internationell juryn för Elizabeth Haub-pris i miljörätt; ledamot i styrelsen för svenska avdelningen av International Law Association; ledamot i redaktionskommittén för Atoms for Peace: An International Journal; ledamot i redaktionskommittén för Scandinavian Studies in Law; ledamot i redaktionskommittéen för Aegean Review of the Law of the Sea and Maritime Law.

Said Mahmoudi
Said Mahmoudi

Om priset

Sedan 1992 belönar universitetet pedagogiskt skickliga lärare med ett pris om numera 50.000 kronor och ett diplom, som delas ut vid den årliga promotions- och installationshögtidligheten i Stadshuset. Prisbeloppet ska användas för att ge läraren möjlighet att förkovra sig ytterligare inom sitt område. En lärare inom respektive fakultet kan varje år tilldelas detta pris. Du som är student vid universitetet kan föreslå en framstående lärare som ska få priset.

Samtliga pristagare presenteras på universitetets centrala webbplats.