André Andersson
André Andersson

André Andersson är specialiserad på bank- och finansjuridik och arbetar med frågor som rör olika typer av finansiella transaktioner och även utveckling av den svenska obligationsmarknaden. Andersson har under många år bidragit till fakultetens utveckling och arbete genom stöd till forskningen och undervisningen.

Värd för hedersdoktor Andersson är Göran Millqvist, professor vid Juridiska institutionen.

 

 

 

Övriga hedersdoktorer

Vid övriga fakulteter har följande hederdoktorer utsetts: Lilian Thuram, före detta fotbollsspelare och opinionsbildare mot rasism (humaniora); Susan Faludi, journalist och författare (humaniora); Ansgar Nünning, professor i engelsk och amerikansk litteratur- och kulturvetenskap vid Justus-Liebig-universitetet (humaniora); Dorothy Sue Cobble, Distinguished Professor i History and Labour Studies (samhällsvetenskap); Elena Aprile, forskare inom gränsområdet mellan astrofysik och partikelfysik vid Columbia University (naturvetenskap); Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Institutionen för naturgeografi och Executive Director vid tankesmedjan SEI; Magdalena Titirici, professor vid Queen Mary University of London (naturvetenskap); Gerard van der Geer, professor i matematik vid Amsterdams universitet.

Läs mer om hedersdoktorerna på Stockholms universitets centrala webbplats.

 

Promovering i Stadshuset den 29 september 2017

De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid den 29 september 2017. För frågor om högtiden kontakta Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare vid Stockholms universitet, mobil 070-444 57 67, tfn 08-16 47 16, e-post doktorspromotion@su.se.

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Den utsedde hedersdoktorn ska ha anknytning till Stockholms universitet eller i något avseende ha bidragit till universitetets verksamhet.