Totalt deltog 108 tävlande lag från 30 skolor, från Malmö i söder till Luleå i norr. Tävlingen består av en skriftlig inlaga och en muntlig plädering i Juridiska institutionens rättegångssal. Till Grande Finale går de fyra bästa på skrivningen, till Petite Finale de därnäst följande fyra (dock går aldrig mer än ett lag från en skola till final).

Till Petite Finale den 24 april gick Spånga gymnasium, Kunskapscentrum Markaryd (lag Rätt säkra), Göteborgs högre samskola (lag D) och Stagneliusskolan (lag Outlaws). Segrade gjorde lag Rätt säkra.

Danderyd och Lund segrade

Till Grande Finale den 25 april gick Solna gymnasium (lag Tackåz), Mora gymnasium (lag Siljans skoljurister), Danderyds gymnasium (lag Animus Vincere) och Katedralskolan i Lund (lag Pactum Trumpe). Segern delades mellan Danderyd och Lund.

Någon gradering av icke-segrande lag i finalerna görs inte. Årets tävling var den 16:e i ordningen.

Om poängbedömningen

Tävlingens huvuddomare, Konrad Lundberg, kommenterar resultatet:

"Generellt är som vanligt alla laginsatser av hög kvalitet – någon svag insats har vi aldrig sett. Det blir därför detaljer som avgör, Det kan handla om ett uteblivet ränteyrkande, avsaknad av fullmakt, ett missförstånd av någon rättsregel, ett skickligt korsförhör, en välstrukturerad plädering, ett välfunnet argument etcetera.

Det kan handla om 10, 20 eller fler moment för varje lag som bedöms som ett plus eller ett minus jämfört med den förutsatta standardnivån på 3 poäng i varje bedömningsmoment (inlagor, agerande, juridiska kunskaper, plädering och sakutgång), och normalt har alla lag såväl plus som minus på varje bedömningspunkt, och utgången kan sällan hänföras till något visst avgörande moment utan beror på en sammanvägning av en mängd omständigheter. Skillnaderna är gemenligen små, men domstolen har hittills alltid varit enig om vilket lag som ska anses som segrare.

I den mån någon faktor ska kunna pekas ut som  mest avgörande för Kunskapscentrum Markaryds seger i årets Petite Finale må det vara ett antal juridiska poänger, demonstrerade såväl i inlagorna som agerandet och pläderingen.

Beträffande årets Grande Finale blev resultatet överraskande. Särskilt två lag utmärkte sig för genomgående högkvalitativa insatser. Även här var det juridiska kunnandet anmärkningsvärt gott, demonstrerat i såväl inlagor och agerande som plädering. Lagen bedömdes inte som likvärdiga på varje punkt, men var omväxlande i olika avseenden något litet ännu bättre motståndarna. Sammantaget fann vi dem så likvärdiga, att vi – fortfarande i full enighet – inte ansåg det möjligt att på ett hederligt sätt peka ut det ena lagets insats som bättre än det andras. För första gången i tävlingens historia utsågs följaktligen två segrare, som får dela på förstapriset: mångåriga segraren Danderyds gymnasium och nykomlingen Katedralskolan i Lund."