Projektet kommer genomföras tillsammans med Jur. dr. Per Ahlin samt tre kollegor på statsvetenskapliga institutionen: professor Jonas Tallberg, Fil. dr. Magnus Lundgren och doktoranden Karin Sundström.

Projektbeskrivning

FNs säkerhetsråd har sedan 1945 antagit 2 337 resolutioner. Det råder olika uppfattningar om dessa resolutioner begränsar staters och icke-statliga aktörers agerande i politiska och väpnade konflikter. Vissa akademiker hävdar att folkrätten endast är en komponent i staters maktkamp, utan normativ påverkan och används endast för att tjäna den egna statens intressen. Andra hävdar att internationella normer och institutioner kan påverka och begränsa staters beteende, antingen med anledning av självintresse eller gemensamma värderingar. Projektet syftar till att ge vederhäftiga svar baserade på empiriska studier.