Nu på torsdag den 2 juni kommer en introduktionsföreläsning att ges som berör information som är bra att veta inför och om examensarbetskursen i höst. Du som är i slutet eller närmar dig slutet av din juristutbildning är välkommen att närvara.

Detta är en informationsföreläsning inför examensarbete, alltså ej obligatoriskt. 

Vänligen se våran kurshemsida för mer information.

Välkommen!