Kavot Zilléns kommentarer finns på:

P4 Extra  vid 1.03

SR Ekot

SvT  vid 33:20