Skriftserien Scandinavian Studies in Law ges ut av Stockholm Institute for Scandinavian Studies in Law vilket är knutet till Juridiska fakulteten.

Läs mer om den 63:e volymen på institutets webbplats.