Nya regler för juridiska institutionen avseende anteckningsstöd för studenter med särskilt pedagogiskt stöd från och med HT17:

Studentavdelningen betalar för en antecknare per undervisningstillfälle. Detta innebär att det endast kan vara en person som antecknar vid en föreläsning.

Studentavdelningen betalar för tillfällen som är lärarledda, vilket innebär att ett åttaparallelligt seminarium kan ha åtta olika antecknare – en per tillfälle.

Observera att som vanligt måste en student som får anteckningsstöd själv närvara vid aktuellt seminarium för att få ta del av anteckningarna.

Grupparbeten beviljas inte anteckningsstöd.

Om du som student med särskilt pedagogiskt stöd har synpunkter på eller frågor kring ovanstående ordning ska du vända dig till studentavdelningen.