I detta nummer:'

  • Norska polisers restid är arbetstid enligt Efta-domstolen
  • Danmark inför ”samtidig semester” efter kritik från kommissionen
  • ESA fortsatt kritisk till norska föräldraledighetsregler
  • Domstolarna borde ha prövat om videoövervakning var befogad
  • Viktiga klargöranden om förvärvade rättigheter för föräldraledig

Nyhetssbrevet EU & Arbetsrätt kan läsas digitalt.

Det går också att kostnadsfritt beställa en papperprenumeration.