I detta nummer:

  • Hon ger juristråd till ryggmärgsskadade
  • Årets lärare: Said Mahmoudi
  • Ulrik von Essen - justitieråd
  • Fortsatt social snedrekrytering till Juridicums utbildningar
  • Juriststudent utsedd till Global Swede
  • André Andersson Juridiska fakultetens hedersdoktor

Samtliga nyhetsbrev kan läsas digitalt.