All information om registrering och registreringsveckan HT17 hittar du här.