Härmed utlyses juridiska insitutionens utbytesplatser för främst SÖDRA jordklotet under VT18 och/eller HT18. Det finns även möjlighet att söka till restplatser på NORRA jordklotet för VT18 enligt listan i pdf-filen nedan.

Playa Copacabana, Brazil. Photo:Provate
Playa Copacabana, Brazil. Photo:Provate

Grundläggande behörighet att söka utbytesstudier har den student som senast deadline har uppnått 120 hp av juristprogrammets grundkursutbud. Ytterligare behörghet som bör vara uppfyllt för ansökan är att alla civilrättsliga kurser (CA-CD) samt Straffrätten och Processrätten är tenterade med godkända resultat. Observera att det kan finnas särskilda behörighetskrav på vissa värduniversitet som måste uppfyllas för att kunna söka specifik plats. Allt detta finns angivet i Pdf-filen "  Utlysning Södra Jordklotet (195 Kb) ".

 

För mer information om ansökningsprocessen kan du läsa den här informationen om Ansökan och allmänna regler för antagning och urval.

 

DEADLINE är satt till 7 juni, 2017, kl. 15.00 och endast kompletta ansökningar kommer att tas i beaktande. För en komplett ansökan behövs:

- Inskickat online-formulär, innan deadline. (Länken finns i Pdf-filen)
- Inskickat via mail; Personligt Brev (och ev. meritvärdesintyg), på engelska, innan deadline.

 

Start Dreaming, Photo: Private
Start Dreaming, Photo: Private

 

Vänligen läs igenom hela Pdf-filen noggrant innan du skickar in din ansökan. Vill du läsa mer om vad tidigare studenter har haft för upplevelser som klicka på STUDENTRAPPORTER för mer information. Vi fyller på dessa rapporter löpade men observera att vi inte har rapporter från alla destinationer ännu.

Ta chansen! Ansök idag till en upplevelse för livet. Du kommer inte ångra dig!

 

 

LYCKA TILL MED DIN ANSÖKAN!