Seminarieserie i Allmän rättslära (561 Kb)

Seminarierna kommer kontinuerligt att anslås på Juridiska institutionens webbplats i kalenderfältet.

Samtliga seminarier äger rum i Fakultetsrummet på plan 8, C-flygeln, Södra huset om inte annat anges.