Pga. förändringar i Fastreg måste du som är antagen till den nya studieordningen på juristprogrammet och ska läsa obligatoriska kurser (på termin 2-7) som förstagångsregistrerad  inför varje termin anmäla vilka kurser som du ska läsa och tacka ja till dessa. Detta för att du sedan ska kunna webbregistrera dig.


Anmälan görs via www.antagning.se senast 16 oktober inför VT2018. Sen anmälan öppnar den 15 december.


Observera:

Det nya förfarandet innebär inte att du som aktiv student måste söka juristprogrammet på nytt. Det är enbart en anmälan för att kunna registreras på obligatoriska kurser inom juristprogrammet. 

 

Alla studenter som ska läsa obligatoriska kurser (termin 2-7) som förstagångsregistrerad berörs av det nya anmälnings- och registreringsförfarandet:

- Studenter på den nya studieordningen måste anmäla sig via www.antagning.se inför varje termin och webbregistrerar sig själva.

- Studenter som har tillgodoräknade obligatoriska kurser ska inte anmäla sig på detta sätt utan fortsätta kontakta bitr. studierektorn inför registreringsveckan för hjälp med registrering på aktuella obligatoriska kurser.

- Studenter på den gamla studieordningen kan inte anmäla sig och registrera sig på samma sätt – utan behöver uppsöka Utbildningskansliet under registreringsveckan (8/1-12/1, dvs. vecka 2)  för hjälp med registreringar.

- Omregistreringar görs som vanligt i Fastreg.

 

Läs mer här.

Kontakta studievägledningen på Utbildningkansliet vid eventuella frågor.