Blandat

 Adressändring (24 Kb)
 Ansökan om studieuppehåll (71 Kb)
 Consent to Internet publication etc. Master Programmes (47 Kb) (eng)
 Definitivt studieavbrott juristprogrammet (71 Kb)


Dispensansökan

 Dispens examensarbete (75 Kb)
 Dispensansökan - specialkurser (73 Kb)
 

Omprövningsblankett

 Blankett - omprövning (212 Kb)

 

Ansökan om svenska tillgodoräknanden

Tillgodoräknande inom juristprogrammet/fil kand programmet i rättsvetenskap:

1.  Ansökan om svenskt tillgodoräknande för antagna fr. HT2014 (86 Kb)
2.   Ansökan om tillgodoräknande för antagna före HT2014 (87 Kb)


Tillgodoräknande som fristående kurs (dvs. ej inom juristprogrammet):

 Ansökan om svenskt tillgodoräknande som fristående kurs (72 Kb)  (Obs! Kurs ska ej tillgodoräknas inom juristprogrammet)

 

Ansökan om utländska tillgodoräknanden

Tillgodoräknande av kurs läst utomlands:
 Ansökan om tillgodoräknande av kurser från utlandet (37 Kb)Ansökan examensarbete

 Examensarbete (120 Kb)  
 

Ansökan fristående kurs "Juridik och praktik"

 Juridik och praktik (90 Kb)

 

Utbytesstudier

För att få dokumenten Learning Agreement och ev. Changes to Learning Agreement maila till Office of International Affairs på exchange@juridicum.su.se.