Blandat

 Adressändring (24 Kb)
 Ansökan om studieuppehåll (71 Kb)
 Consent to Internet publication etc. Master Programmes (47 Kb) (eng)
 Definitivt studieavbrott juristprogrammet (71 Kb)


Dispensansökan
 

 Dispens examensarbete (75 Kb)
 Dispensansökan - specialkurser (73 Kb)

 

Ansökan om svenska tillgodoräknanden

Tillgodoräknande inom juristprogrammet:

1.  Ansökan om svenskt tillgodoräknande för antagna till juristprogrammet fr.o.m. HT2014 (86 Kb)
2.   Ansökan om svenskt tillgodoräknande för antagna till juristprogrammet före HT2014 (87 Kb)


Tillgodoräknande som fristående kurs (dvs. ej inom juristprogrammet):

 Ansökan om svenskt tillgodoräknande som fristående kurs (72 Kb)  (Obs! Kurs ska ej tillgodoräknas inom juristprogrammet)

 

Ansökan om utländska tillgodoräknanden

Tillgodoräknande av kurs läst utomlands:
 Ansökan om tillgodoräknande av kurser från utlandet (37 Kb)Ansökan examensarbete

 Examensarbete (120 Kb)  
 

Ansökan fristående kurs "Juridik och praktik"

 Juridik och praktik (90 Kb)

 

Utbytesstudier

För att få dokumenten Learning Agreement och ev. Changes to Learning Agreement maila till Office of International Affairs på exchange@juridicum.su.se.