Praktikplatser

Praktikplatser

 • Stockholms tingsrätt söker Uppsatspraktikanter 2017-11-24 Stockholms tingsrätt är landets största tingsrätt med ca 280 medarbetare. Vi finns i det centralt belägna Rådhuset på Kungsholmen. Tingsrätten består av fyra allmänna avdelningar för brottmål, tvistemål och ärenden samt av Patent- och marknadsdomstolen. Målavdelningarna, som består av cirka 45-55 medarbetare, leds av en chefsrådman och en handläggarchef. På målavdelningarna arbetar domare, notarier, beredningsjurister och domstolshandläggare. Vid tingsrätten finns också en administrativ avdelning som bl.a. svarar för HR-, ekonomi-, IT- och servicefrågor vid domstolen.
 • Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och Barnens Asylrättscentrum söker praktikanter 2017-11-21 Vill du få en bred inblick i Migrationsrätten? Rådgivningsbyrån är en ideell förening som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i migrationsrättsfrågor med särskilt fokus på asyl. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och driver även som ombud rättsprocesser både nationellt och internationellt. Vi håller föreläsningar i migrationsrättsfrågor, deltar i flyktingdebatten och är med och skapar opinion för en rättssäker asylprocess.
 • Advokatbyrån Gunilla Olsson AB erbjuder praktikplats till juridikstudent under vårterminen 2018. 2017-11-16 Advokatbyrån har två verksamma jurister – advokat Gunilla Olsson och advokat Christina Mansfeld. Advokatbyrån är inriktad främst mot familjerätt men även brottmål och socialrätt.
 • Jurideko Fastighetspartner söker en uppsatspraktikant till sitt kontor i Stockholm våren 2018 2017-11-16 Jurideko Fastighetspartner är en Juristbyrå med huvudsaklig verksamhet inom fastighetsrätt, detta med särskild inriktning på bostadsrätts- och hyresrättsjuridik. Vår verksamhet består i att bistå fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med juridisk expertis samt att företräda dessa i allmän domstol och i hyresnämnd. Utöver löpande juridisk rådgivningen bistår vi bostadsrättsföreningar i ombildnings- och friköpsprocesser samt nyproduktionsprojekt.
 • Law & Business Group Sweden AB söker praktikant. 2017-11-14 Vi är en juristbyrå belägen i centrala Stockholm, som förenar juridik med service. Våra lokaler ligger vid Kungsträdgården med grannar såsom Operahuset, danska ambassaden och Hamburger börs. Hos oss är klientens behov i centrum. På ett lösningsorienterat sätt hjälper vi våra klienter på bästa sätt och vi är ofta väldigt engagerade i våra uppdrag. Du kommer att sysselsättas med både kvalificerat juridiskt arbete men även med sedvanliga administrativa göromål.
 • Vill du bli en av vårens uppsatspraktikanter på vår Skatteavdelning i Stockholm? 2017-11-10 Deloitte Sweden. Bredden av tjänster och den djupa kompetens vi har i specifika frågor bidrar till vår skatteavdelnings framgång. Vi söker nu skattepraktikanter inför våren 2018. Du blir en del av vårt globala nätverk av skatteexperter i 150 länder som levererar tjänster till världens och Sveriges medelstora, stora och globala företag samt privatpersoner.
 • Praktikant 2017-11-10 Tycker du det skulle vara spännande att var med från början? Från att de första lamporna monteras i taket och byråns första konferensresan bokas. Vill du vara med och bygga upp verksamheten i både stort och smått och växa med oss? Är du inte rädd för att ta i både enkla och svåra uppgifter allt från att koka kaffe, kopiera papper till att utreda mervärdesskatteregler och följa med i domstol i familjemål.
 • Jönköpings tingsrätt söker juristpraktikant 2017-11-08 Tingsrätten söker en praktikant under våren 2018. Som praktikant kommer du att få en inblick i tingsrättens verksamhet genom praktiskt arbete. Arbetsuppgifterna mots-varar till stor del de uppgifter som nyanställda notarier utför och innebär att du som praktikant kommer göra rättsutredningar, upprätta förslag till domar och beslut samt föra protokoll vid förhandlingar. Praktikperioden omfattar minst 10 veckor.
 • Praktik på Salomonsson Agency 2017-11-07 För dig som är intresserad av litterär upphovsrätt, TV- och filmavtal
 • Byrån mot diskriminering i Östergötland söker praktikanter 2017-11-07 Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) är en ideell organisation som arbetar med mänskliga rättigheter och antidiskriminering. I arbetet arbetar Byrån utifrån den gällande diskrimineringslagstiftningen. Byrån har sitt kontor på Torsgränd 15 i Norrköping, men har hela Östergötland som sitt arbetsfält. Två dagar i veckan finns Byråns personal på plats i Linköping, på tisdagar på Medborgarkontoret i Skäggetorp och på torsdagar på Medborgarkontoret i City. På kontoret arbetar ekonomiansvarig, jurist, informatör, volontärsamordnare samt projektanställda.
 • Hatem & Sjunghamn Advokatbyrå söker praktikanter till våren 2018! 2017-10-31 Hatem & Sjunghamn Advokatbyrå söker dig som vill kombinera slutskedet av din utbildning med praktik vid en humanjuridisk byrå
 • Jur.stud för praktik, sökes till advokatbyrå 2017-10-31 Mina Advokater är en advokatbyrå som erbjuder en stark partner i känsliga familjeärenden och rättsprocesser. Vi arbetar med en unik kombination av att starkt driva ärenden i rätten och fungerar som stöd under mycket svåra processer.
 • Vill du bli en av vårens uppsatspraktikanter på vår Skatteavdelning i Stockholm? 2017-10-31 Bredden av tjänster och den djupa kompetens vi har i specifika frågor bidrar till vår skatteavdelnings framgång. Vi söker nu skattepraktikanter inför våren 2018. Du blir en del av vårt globala nätverk av skatteexperter i 150 länder som levererar tjänster till världens och Sveriges medelstora, stora och globala företag samt privatpersoner.
 • Internship (distance) at Highpoint Funding 2017-10-31 Highpoint Funding is a leading financial firm based in South Florida specializing in lottery winnings, music royalties, structured settlement and other forms of annuities and future payment streams.
 • Praktik hos Advokatbyrån LEGE 2017-10-31 Advokatbyrån LEGE är en humanjuridisk byrå inriktad på bland annat familjerätt, brottmål och asylrätt. Vi rekryterar nu praktikanter inför vårterminen 2018. Praktiken är oavlönad och motsvarar 10 veckor heltid
 • Advokatfirman Defens söker praktikant 2017-10-26 Advokatfirman Defens söker praktikant till vår-, sommar- och höstterminen 2018. Firman arbetar särskilt med inriktning mot brottmål, men även inom humanjuridik i stort.
 • Advokatfirman Törngren Magnell erbjuder uppsatspraktik VT2018 2017-10-26 Törngren Magnell är en affärsjuridisk advokatbyrå med kontor i Stockholm. Vår verksamhet omfattar främst M&A, bank och finans och kapitalmarknad. Vi erbjuder också kompletterande tjänster inom ett antal specialistområden, bl a fastighetsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.
 • Praktikplats som hållbarhetskonsult - Stockholm 2017-10-26 Studerar du ditt sista år inom miljövetenskap, mänskliga rättigheter, juridik eller ekonomi och är intresserad av att arbeta med hållbarhetsfrågor? Ethos International söker nu praktikanter för våren.
 • Development & Outreach Intern 2017-10-24 The Development & Outreach Department of Human Rights Watch (“HRW”) is seeking an intern for its Scandinavia team in the Stockholm office. Ideally, the candidate will be available beginning in mid-January 2018 until early June 2018.
 • Tio veckors praktik under våren 2018 hos LEGIO ADVOKATFIRMA AB 2017-10-24 LEGIO är i dagsläget en av de äldsta och största processbyråerna i Sverige. Vi besitter en unik kompetens och erfarenhet som ger klienten ett avgörande övertag i sina ärenden. Vårt team av handplockade advokater och jurister har dessutom spetskompetens inom flertalet rättsområden och LEGIO kan således bistå med en hel repertoar av juridiska tjänster. Byrån är främst verksam inom skadestånds- och försäkringsrätt samt familjerätt och åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål och offentligt biträde inom bl.a. asyl och LVU.
 • Summer Trainee 2018 hos HANNES SNELLMAN 2017-10-19 Hannes Snellman är en ledande nordisk advokatbyrå med fokus på stora affärstransaktioner och komplexa tvister. Vi vägleder våra klienter med stort engagemang, hög kvalitet och nyskapande idéer. Vill du växa med oss på Hannes Snellman? Vi söker just nu Summer Trainees inför sommaren 2018.
 • Praktikplats på advokatbyrå i Stockholm, vårtermin 2018 2017-10-13 Juristdomänen, Advokatfirman Endsjö AB erbjuder praktikplats till juridikstudent som vill få en god inblick i arbetet på en advokatbyrå med svensk och internationell humanjuridisk inriktning.
 • FUF:s Praktikantprogram 2017-10-13 Är du student och intresserad av globala frågor och utvecklingssamarbete? Vill du utöver dina teoretiska studier få inblick i vad som sker på arbetsplatser som sysslar med dessa frågor? Då ska du söka till FUF:s praktikantprogram!
 • Summer internship and Scholarship at Delphi Law Firm 2017-10-12 För tredje året i rad delar Delphi ut ett stipendium för att uppmärksamma och uppmuntra drivna juriststudenter. Stipendiets syfte är också att ge praktisk vägledning och mentorskap på den fortsatta banan inom juridiken.
 • Stockholms familjerättsadvokat söker praktikant till vårterminen 2018 2017-10-04 Stockholms familjerättsadvokat arbetar inom familjerättens samtliga områden samt som biträde i LVU-, LVM och LPT-mål och som målsägandebiträde.
 • Praktik vid Energiföretagen Sveriges Brysselkontor 2017-09-29
 • Brottsbyrån söker praktikanter för vårterminen 2017-09-29 Brottsbyrån erbjuder juriststudenter praktik under tio veckor i samband med examensarbetet. Vi söker studenter som är i slutet av juristlinjen och har ett gediget intresse för brottmål och övriga rättsområden som vi arbetar med.
 • Praktikant till BENIFY HT17 och VT18 2017-09-29 Benify utgörs idag av drygt 350 fantastiska medarbetare i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Amsterdam, München, London och Paris. Vi arbetar i en ung miljö med trevliga medarbetare, korta beslutsvägar och riktigt högt i tak. Vi arbetar hårt men har nästan alltid roligt på jobbet.
 • Praktikantprogram hos FUF, Föreningen för utveckligsfrågor 2017-09-15 FUF är en non-profit organisation och vårt uppdrag är att bidra till samhället med information och kunskapsspridning om globala utvecklingsfrågor. Ett av FUF:s verksamhetsben är att bistå unga vuxna med intresse för globala utvecklingsfrågor att komma ut på arbetsmarknaden.
 • Advokatfirman Guide söker praktikanter både under senare delen av hösten 2017 och våren 2018 2017-09-06 Som praktikant på Guide får studenten möjlighet att bistå byråns advokater och övriga personal i den dagliga verksamheten med exempelvis rättsutredningar och myndighetskontakter. Det ges även möjlighet att följa med på domstolsförhandlingar m.m.
 • Independent Living Institute söker juridikstuderande praktikanter för nytt projekt 2016-02-10 Projektet Med lagen som verktyg - Projektets syfte är att förbättra funktionsnedsatta människors möjligheter att delta i samhället på lika villkor genom att den svenska diskrimineringslagen, andra svenska lagar och styrdokument, såväl som FN-konventionen (UNCRPD) och internationella lagar och styrdokument efterföljs. För att främja gruppens rättigheter vill vi bidra till att öka och sprida medvetenhet och juridisk kompetens hos funktionshinderrörelsen, juristkåren och allmänheten.

Kontakt:
Anna Ekström, Koordinator                                                                             Tel:08-16 33 15
E-post: annons@juridicum.su.se

 

Alumnnätverket
Karriär