Praktikplatser

Praktikplatser

 • Praktisera på Amnesty International VT 2018! 2017-09-20 Amnesty International, svenska sektionen söker nu praktikanter inom flera spännande områden inför vårterminen 2018. Under praktikperioden får du värdefulla erfarenheter om ideell verksamhet, samt mycket god insyn i och kunskap om Amnestys arbete med mänskliga rättigheter. Praktikperioden omfattar ca 20 veckor på heltid och praktiken är förlagd på något av Amnestys kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
 • Praktikplats, Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB 2017-09-20 Vi erbjuder uppsatspraktik till studenter som läst familjerätt, straffrätt och processrätt. Vi är tre advokater och två biträdande jurister som alla arbetar med familjerätt, som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi får de flesta av våra klienter från kvinnojourer och andra föreningar som hjälper och stöder människor som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.
 • Två samhällsintresserade praktikanter till Delmi VT-18 2017-09-20 Är du intresserad av att göra praktik inom Regeringskansliet och har migration som specialintresse? Som praktikant hos Delegationen för migrationsstudier (Delmi) får du möjlighet till en spännande praktiktjänstgöring med närhet till både migrationspolitiken och migrationsforskningen.
 • Praktikantprogram hos FUF, Föreningen för utveckligsfrågor 2017-09-15 FUF är en non-profit organisation och vårt uppdrag är att bidra till samhället med information och kunskapsspridning om globala utvecklingsfrågor. Ett av FUF:s verksamhetsben är att bistå unga vuxna med intresse för globala utvecklingsfrågor att komma ut på arbetsmarknaden.
 • Praktikplats hos Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel 2017-09-15 Praktikplatsen ger god inblick i hur EU:s beslutsfattande går till och hur regioners roll i EU-samarbetet fungerar i praktiken. Du får som praktikant möjlighet att träffa många av de aktörer som arbetar i Bryssel och chans att skapa egna nätverk samt besöka organisationer och institutioner som finns på plats.
 • Praktikant till Sveriges ambassad i Skopje vt-2018 2017-09-13 Vill du till en trevlig ambassad där politisk bevakning och Sverige- och kulturfrämjande aktiviteter kommer utgöra dina viktigaste områden?
 • Praktikant till rättssektionen vid kansliet för samordning av EU-frågor på Statsrådsberedningen 2017-09-12 Vill du få en fördjupad förståelse för samspelet mellan EU-rätt och svensk nationell rätt? Vill du få inblick i och ta aktiv del av komplexa EU-rättsliga frågor?
 • Praktikanter till kansliet för samordning av EU-frågor på Statsrådsberedningen 2017-09-12 Vill du vara delaktig i Sveriges EU-arbete? Vi på kansliet för samordning av EU-frågor koordinerar Regeringskansliets EU-arbete såsom arbetet kring EU:s framtid, Brexit, delaktighet i EU, Europa 2020-strategin, långtidsbudget och toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt.
 • Sony Music Sverige söker juristpraktikanter 2017-09-12 Sony Music Entertainment är ett av världens största musikbolag med c:a 8 000 anställda världen över. Huvudkontoret ligger i New York och bolaget är ägt av japanska Sony Corporation. På Sony Music Sweden är vi över 80 medarbetare som dagligen skapar, utvecklar, marknadsför och säljer musik ur vårt breda urval av svensk och internationell repertoar, som bl.a. innefattar artister som Beyoncé, Kygo, Michael Jackson, Alan Walker, Kent, Lorentz, Alicia Keys, Bruce Springsteen, Foo Fighters m.fl. Vårt kontor ligger i centrala Stockholm ovanpå Centralbadet, med adress Holländargatan 11.
 • Uppsatspraktik hos Hikes & Fagerberg Advokatbyrå 2017-09-12 Vi är en humanjuridisk advokatbyrå med kontor centralt i Västerås. Vi erbjuder nu en praktikplats under hösten 2017. Vi söker en person som är noggrann och ambitiös, med ett intresse för migrationsrätt, som vill praktisera hos oss.
 • RFSU söker juriststudent för praktik VT 2018 2017-09-12 RFSU är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening som utgår från övertygelsen om sexualitetens och samlevnadens centrala roll för individ och samhälle och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad. Vi arbetar för ett jämlikt och jämställt samhälle där sexualiteten är en källa till glädje och njutning i människors liv och vill sprida en positiv, bejakande och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU:s förbundskansli och klinik sitter i trevliga lokaler vid Medborgarplatsen i centrala Stockholm.
 • Praktik vid ambassaden i Chisinau vt 2018 2017-09-07 Nu har vi utlyst vår praktikplats för vårterminen 2018.
 • Praktiktjänstgöring vid Sveriges ambassad i Singapore 2017-09-07 Sveriges ambassad i Singapore söker två praktikanter till Vårterminen 2018, en till den politiska och ekonomiska avdelningen och en till försvarsavdelningen.
 • Advokatbyrån D’Oliwa erbjuder praktikplats hösten 2017 2017-09-06 Advokatbyrån D’Oliwa är en affärsjuridisk byrå med inriktning på arbetsrätt och kommersiell hyresjuridik.
 • Advokatfirman Guide söker praktikanter både under senare delen av hösten 2017 och våren 2018 2017-09-06 Som praktikant på Guide får studenten möjlighet att bistå byråns advokater och övriga personal i den dagliga verksamheten med exempelvis rättsutredningar och myndighetskontakter. Det ges även möjlighet att följa med på domstolsförhandlingar m.m.
 • Praktikplats på humanjuridisk advokatbyrå 2017-09-05 Advokatbyrån Maria Turesson erbjuder studenter från juristprogrammet möjligheten att göra praktik under hösten 2017. Under praktikperioden får praktikanten bistå byråns advokat och biträdande jurister i den dagliga verksamheten med exempelvis rättsutredningar, inlagor till domstolar och liknande. Praktikanten kommer även att få en inblick i hur det vardagliga arbetet på advokatbyrån ser ut.
 • Jurideko Fastighetspartner söker en uppsatspraktikant till sitt kontor i Stockholm våren 2018 2017-09-05 Jurideko Fastighetspartner är en Juristbyrå med huvudsaklig verksamhet inom fastighetsrätt, detta med särskild inriktning på bostadsrätts- och hyresrättsjuridik. Vår verksamhet består i att bistå fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med juridisk expertis samt att företräda dessa i allmän domstol och i hyresnämnd. Utöver löpande juridisk rådgivningen bistår vi bostadsrättsföreningar i ombildnings- och friköpsprocesser samt hanterar nyproduktionsprojekt.
 • Uppsatspraktik hos Stance juristbyrå 2017-09-05 Stance juristbyrå är en humanjuridisk byrå med inriktning på familjerätt, arvsrätt arbetsrätt och bostadsjuridik. Stance grundades 2004 och syftet var då som nu att tillgängliggöra och avdramatisera juridiken. Förutom att driva ärenden har vi därför också en kostnadsfri rådgivningsplattform som vi kallar Juristjouren.
 • Internship opportunities at the European Organization for Nuclear Research (CERN) 2017-08-30 The programme itself is a practical training period, where the students get a chance to work on interesting projects.
 • Praktiktjänstgöring vid Unesco-delegationen, vt2018 2017-08-30 Sveriges permanenta delegation vid Unesco erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik under vårterminen 2018.
 • Praktikplats hos Advokatfirman Lars Gagnér AB 2017-08-30 Advokatfirman Lars Gagnér AB är en humanjuridisk advokatbyrå med främsta inriktningen på migrationsrätt och brottmål. Även andra typer av mål och ärenden förekommer. Vi erbjuder praktikplats under hösten 2017 eventuellt längre. Vi sitter i lokaler centralt på Södermalm i Stockholm.
 • Jur.stud för praktik, sökes till advokatbyrå 2017-08-30 Mina Advokater är en advokatbyrå som erbjuder en stark partner i känsliga familjeärenden och rättsprocesser. Vi arbetar med en unik kombination av att starkt driva ärenden i rätten och fungerar som stöd under mycket svåra processer.
 • Praktik höst 2017 2017-08-30 Advantage Juristbyrå erbjuder praktikplats för juridikstudenter under hösten 2017.
 • Joakim Johanssons Advokatfirma AB söker praktikant 2017-08-30 Advokatfirman arbetar särskilt med inriktning mot migrationsrätt och brottmål, men även med humanjuridik i stort.
 • Extra praktikplats på advokatbyrå i Stockholm, hösttermin 2017 2017-08-23 Juristdomänen, Advokatfirman Endsjö AB erbjuder praktikplats till juridikstudent som vill få en god inblick i arbetet på en advokatbyrå med svensk och internationell humanjuridisk inriktning.
 • Vi söker uppsatspraktikanter till vårterminen 2018 2017-08-16 Vill du göra praktik på en av Sveriges främsta humanjuridiska advokatbyråer? Insulander Lindh advokatbyrå grundades 1983 och är specialiserad på familjerätt. Vi har en unik kompetens inom medling i familjemål samt stor erfarenhet av att arbeta som ombud i mål om barn, bodelningar, arvstvister och IP-rättsliga ärenden. Vi tar också uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
 • 7WISE Advokatbyrå söker en uppsatspraktikant 2017-08-14 7WISE Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokatbyrå verksam inom i huvudsak specialistområdena avtalsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, miljörätt, plan- och byggjuridik, rekonstruktioner och obestånd samt tvistelösning.
 • Advokatbyrån Cullberg söker uppsatspraktikanter 2017-08-10 Advokatbyrån Cullberg erbjuder kontinuerligt praktikplatser till studenter i samband med examensarbetet.
 • Grey Advokatbyrå erbjuder uppsatspraktik samt sommarnotarieplatser under 2018 2017-08-08 Grey Advokatbyrå är en affärsjuridisk byrå med ett strategiskt fokus på M&A, fastighetsrätt och tvistlösning. Vi tillhandahåller högkvalitativ juridisk rådgivning i ett effektivt och personligt format.
 • Advokatfirman Defens söker praktikant 2017-08-03 Advokatfirman Defens söker praktikant med start den 21 augusti 2017 för den första perioden. Startdatum för andra perioden är den 30 oktober 2017. Advokatfirman Defens arbetar särskilt med inriktning mot brottmål, men även inom humanjuridik i stort.
 • Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar söker praktikant 2017-07-25 Vill du få en bred inblick i migrationsrätten? Rådgivningsbyrån är en ideell förening som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i migrationsrättsfrågor med särskilt fokus på asyl. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och driver även som ombud rättsprocesser både nationellt och internationellt. Vi håller föreläsningar i migrationsrättsfrågor, deltar i flyktingdebatten och är med och skapar opinion för en rättssäker asylprocess.
 • Sveriges Ständiga Representation vid Europarådet i Strasbourg 2017-07-25 Studerar du juridik, internationell politik eller statskunskap? Har du goda kunskaper i engelska, och helst även i franska? Vill du få en inblick i hur Sveriges arbete inom en europeisk, mellanstatlig organisation fungerar? Då är det kanske DU som är vår nya praktikant!
 • Independent Living Institute söker juridikstuderande praktikanter för nytt projekt 2016-02-10 Projektet Med lagen som verktyg - Projektets syfte är att förbättra funktionsnedsatta människors möjligheter att delta i samhället på lika villkor genom att den svenska diskrimineringslagen, andra svenska lagar och styrdokument, såväl som FN-konventionen (UNCRPD) och internationella lagar och styrdokument efterföljs. För att främja gruppens rättigheter vill vi bidra till att öka och sprida medvetenhet och juridisk kompetens hos funktionshinderrörelsen, juristkåren och allmänheten.

Kontakt:
Mikey Cortes, Webbredaktör                                                                            Tel: 08- 16 33 43
E-post: annons@juridicum.su.se

 

Alumnnätverket
Karriär