Nya studieordningen:

 Juridisk introduktionskurs, JIK-L (545 Kb)
 Europarätt, EU-L (151 Kb)
 Statsrätt, STAT-L (165 Kb)
 Civilrätt A, CA-L (198 Kb)
 Civilrätt B, CB-L (163 Kb)
 Civilrätt C, CC-L (397 Kb)
 CivilrättD, CD-L (287 Kb)
 Associationsrätt, ASS-L (299 Kb)
 Skatterätt, SKATT-L (406 Kb)
 Straffrätt, STRAFF-L (171 Kb)
 Processrätt, PRO-L (225 Kb) (HT 17)
 Rättshistoria, RH-L (778 Kb) (VT 17)
 Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt HT17 (162 Kb) (HT 17)
 Juridisk engelska, JUENG-P (177 Kb)
 Rättsinformatik, RINF-L (146 Kb)
 Folkrätt, FO-L (458 Kb)
 Internationell privaträtt, IP-L (207 Kb)
 Allmän rättslära, AR-L (93 Kb)


Gamla studieordningen:

 Europarätt, EU-P (108 Kb)
 Civilrätt 4, C4-P (281 Kb)
 Skatterätt, SKATT-P (214 Kb)
 Allmän rättslära, AR-P (126 Kb)
 Processrätt, PRO-P (233 Kb)
 Civilrätt 2, C2-P (191 Kb)

 

Fristående kurser:

 Juridisk översiktskurs, HAJÖK (129 Kb)
 Medie- och marknadsjuridik, MMJ (155 Kb)

 

Specialkurser:

 American and English Business Law, SPEA-P (124 Kb)

 Human Rights in a Global Perspective, HRGP-AP (357 Kb)

 International Criminal Law (1074 Kb)

 Företagsbeskattning, FÖREB-P (64 Kb)

 

 Kompletteringsutbildning för utländska jurister (242 Kb)