Antagning höstterminen 2017

Antagningen till höstterminen 2017 är nu avslutad. Antagna har kontaktats via e-mail med ett välkomstbrev.

Om du blivit reservplacerad har du inte blivit antagen till utbildningen denna gång. En reservplacering innebär att om någon antagen tackar nej till sin plats så erbjuder vi plats enligt reservnummerordning. Reserver kontaktas via e-post.

All kontakt gällande frågor om antagning sker med Helene Fotiadis Forssjö. Kontaktuppgifter finner ni längre ner på sidan.

Utbildningen består av tre terminer obligatoriska kurser samt en termin självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. Undervisning och examination sker på svenska. Utbildningen ges inte på distans. Utbildningen har 15 platser.

Kurser (enligt särskilda kursplaner för kompletteringsutbildningen)

Termin 1 (30 hp)

Juridisk introduktionskurs, 10,5 högskolepoäng

Europarätt, 7,5 högskolepoäng

 Statsrätt, 12 högskolepoäng

 Termin 2 (30 hp)

 Processrätt, 15 högskolepoäng

 Straffrätt, 15 högskolepoäng

 Termin 3 (30 hp)

 Civilrätt C (familjerätt och arbetsrätt), 10,5 högskolepoäng

 Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt, 19,5

 Termin 4 (30 hp)

 Examensarbete, 30 högskolepoäng

 Behörighet och urval

 Behörighetskrav:

 För att vara behörig krävs utländsk juristexamen om minst 3 år samt minst godkänt betyg i Svenska B/3 eller motsvarande.

 Urval:

  • Akademiska meriter/studier utöver utländsk juristexamen i form av dels utbildningar och kurser i juridiska ämnen som inte ingår i eller har sin motsvarighet i examen, dels icke-juridiska ämnen som till sin inriktning och omfattning är av värde för jurister såsom sociologi, rättssociologi, socialantropologi, filosofi, psykologi, kriminologi, företagsekonomi, nationalekonomi, statskunskap och statsvetenskap;
  • Arbetslivserfarenhet med en klar juridisk inriktning t.ex. som jurist på en advokatbyrå eller på en juridisk avdelning på ett större företag eller vid en statlig myndighet eller kommun. Arbetslivserfarenhet kan även innefatta annat kvalificerat arbete med inslag av normtillämpning, exempelvis om du har arbetat som polisman eller socialsekreterare. Arbete före juridikstudierna beaktas normalt inte. Obetalt välgörenhetsarbetet, som t.ex. med Rädda barnen, anses också meriterande om det har stor omfattning och en klar juridisk inriktning;
  • Motivationsbrev på svenska; och
  • Ytterligare kunskaper i svenska språket, eftersom förmågan att uttrycka sig i tal och skrift är av särskild vikt för utbildningen. Språkkunskaperna kommer att verifieras genom ett språkprov, baserat på juridisk text, som anordnas av Juridiska institutionen i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet.

 Ansökan

 Ansökan görs på www.antagning.se under tiden 15 mars- 18 april. Observera att ansökan vid ansökningstillfället skall vara  komplett. Ingen komplettering efter sista ansökningsdag den 18 april är möjlig. 

  Till ansökan skall följande handlingar bifogas:

- Kopia på examensbevis med utbildningsbeskrivning i auktoriserad översättning till svenska eller engelska. Om en av UHR gjord värdering av examen finnes bifogas även denna.

- Kopia på betyg i Svenska B/3 på gymnasial nivå eller motsvarande.

- Kopia på intyg från övriga akademiska meriter.

- Kopia på intyg eller referenser från arbetsgivare.

- Motivationsbrev på svenska. Instruktion till ditt motivationsbrev finns här.

För uppladdning av dokument på antagning.se gäller följande:

Om du har läst på högskolenivå utomlands krävs

  • Examensbevis/diplom från högskoleutbildning på originalspråk
  • Auktoriserad översättning av examensbevis/diplom från högskoleutbildning
  • Ämnesbilaga till examensbevis/diplom från högskoleutbildning på originalspråk
  • Auktoriserad översättning av ämnesbilaga till examensbevis/diplom från högskoleutbildning

Har du tidigare fått en bedömning av din utländska högskoleutbildning från Högskoleverket eller Universitets- och högskolerådet ska du bifoga den tillsammans med ditt diplom och ämnesbilagor. Bedömningen ger inte automatiskt behörighet till utbildning på avancerad nivå i Sverige.

Vissa språk behöver inte översättas

Gymnasiehandlingar på engelska, franska, spanska, tyska, danska och norska behöver inte översättas. Betygshandlingar på isländska och finska behöver inte heller översättas, men övriga handlingar som intyg om namnbyte ska vara översatta av en auktoriserad översättare.

Observera: Handlingar från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas av en auktoriserad översättare.

 

Språktest

 I Sverige ges diverse utbildningar för dem som måste komplettera en utländsk examen inom ett visst yrke för att kunna arbeta inom det yrket i Sverige. Det kan vara läkare, lärare, jurister med flera och alla har de gemensamt att de redan har en yrkesexamen och kanske till och med arbetat inom yrket i några år utanför Sveriges gränser. De som söker till en kompletteringsutbildning har redan ett betyg i svenska som ger dem behörighet att söka till universitet och högskola i Sverige, men ibland tvingas ett universitet att pröva om språkkunskaperna räcker till för att kunna tillgodogöra sig den utbildning som studenten sökt till. Eller så finns det ett begränsat antal platser till en utbildning så universitetet måste göra ett urval bland dem som söker.

Obligatoriskt språktest för behöriga sökanden kommer att hållas den 19 maj kl. 9.00- ca. 14.00 på Stockholms universitet. Kallelse kommer att skickas ut per e-post så se till att ha en fungerande e-postadress i er ansökan.

 

För frågor gällande Kompletteringsutbildningen för utländska jurister kontakta:

Helene Fotiadis Forssjö: helene.fotiadis.forssjo@juridicum.su.se

För frågor gällande behörighet vänligen kontakta Stefan Ekdahl: stefan.ekdahl@su.se vid antagningsenheten på Stockholms universitet.

 

Om du är utländsk jurist finns mer information här.

 

Kursbeskrivningar:
 Kursbeskrivning kompletteringsutbildning för utländska jurister HT12 (175 Kb)

 Kursbeskrivning kompletteringsutbildning för utländska jurister HT11 (175 Kb)

 Kursbeskrivning kompletteringsutbildning för utländska jurister HT 17 (242 Kb)