Juridiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska institutionen
Coronavirus

Undervisning under sommaren och HT20

Med anledning av rådande situation har Juridiska institutionen sammanställt vad som gäller för undervisning och examination under sommaren och höstterminen 2020.

Coronavirus

Meddelande från prefekten

Institutionen är tills vidare låst och all undervisning och examination sker på distans p.g.a. den rådande situationen med covid-19. Hur detta påverkar din kurs kommer att meddelas på kurshemsidan.

Coronavirus

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Terminsdatum

VT 20:
20 januari 2020 - 7 juni 2020

HT 20
31 augusti 2020 - 17 januari 2021

 

Länk till Arbete och karriär
Mångfald, jämställdhet, likabehandling
Nyhetsbrevet Juridicum
Scandinavian Studies in Law
Juridisk Tidskrift
Juridiska fakultetens skriftserie
EU och arbetsrätt
Elizabeth Haub Prize