Juridiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska institutionen
Coronavirus

Meddelande från prefekten

Institutionen är tills vidare låst och all undervisning och examination sker på distans p.g.a. den rådande situationen med covid-19. Hur detta påverkar din kurs kommer att meddelas på kurshemsidan.

Coronavirus

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Terminsdatum

VT 20:
20 januari 2020 - 7 juni 2020

HT 20
31 augusti 2020 - 17 januari 2021

 

Länk till Arbete och karriär
Mångfald, jämställdhet, likabehandling
Nyhetsbrevet Juridicum
Scandinavian Studies in Law
Juridisk Tidskrift
Juridiska fakultetens skriftserie
EU och arbetsrätt
Elizabeth Haub Prize