Juridik

Ellen Hey, professor i internationell rätt vid Erasmusuniversitetet, Rotterdam, är en internationellt framstående forskare i internationell miljörätt, internationell havsrätt och i folkrättens institutionella dimensioner. Hon har en omfattande publicering, och hon har arbetat med flera internationella organisationer på dessa teman. Ellen Hey har samarbetat i projekt med Stockholms miljörättscentrum. I Elizabeth Haub Prize Jury representerar hon Stockholms universitet, och hon är ledamot i det vetenskapliga rådet för Stockholm Centre for International Law and Justice.

 

Humaniora

Dmitrij Dobrovoľskij är professor vid Russian Academy of Sciences, Russian Language Institute i Moskva. Han är en internationellt ledande forskare inom slavistik, germanistik och allmän språkvetenskap. Hans forskning har haft stor betydelse för studiet av lexikal semantik, lexikografi och fraseologi. Dmitrij Dobrovoľskij har ett mångårigt samarbete med forskare vid Stockholms universitet som resulterat i flera publikationer och internationella projekt. Han är sedan 2016 affilierad professor vid Humanistiska fakulteten samt hedersprofessor vid Sorbonne.

 

Marcia Landy är professor i engelska och filmvetenskap vid University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Marcia Landy har sedan många år varit kopplad till filmvetenskapen och modevetenskapen vid Stockholms universitet där hon föreläst och undervisat på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Till hennes många publikationer hör British Genres: British Cinema and Society, 1930-1960; Cinematic Uses of the Past; Italian Film; Stars: The Film Reader och Cinema and Counter-History.

 

Mario Vargas Llosa har publicerat över 20 romaner och översatts till fler än 40 språk. Han är en flitig debattör, engagerad samhällskritiker och fick Nobelpriset i litteratur 2010. Mario Vargas Llosa är född i Peru och debuterade som romanförfattare 1962 med Staden och hundarna. 1971 doktorerade han vid Universidad Complutense i Madrid. Han gestaltar den inriktning som Romanska och klassiska institutionen strävar efter, nämligen att litteratur, kultur och språk är centrala för att bättre förstå ett samhälle i sin sociohistoriska och kulturella kontext.

 

Samhällsvetenskap

Samuel L. Odom är professor i specialpedagogik vid School of Education, University of North Carolina at Chapel Hill och direktör på Frank Porter Graham Child Development Institute.  Han har forskat om barns utveckling, tidig intervention för barn med funktionsnedsättning, forskningsmetodik, evidensbaserad pedagogik, och om innovativa strategier för barn med autism. Han har tilldelats flera utmärkelser och priser för sina utomordentliga insatser för barns utveckling och välbefinnande. Odom är knuten till flera forskningsprojekt på Specialpedagogiska Institutionen.

Phillip R. Shaver är professor vid UC Davis, USA, och världsledande forskare i social- och personlighetspsykologi. Hans anknytningsteoretiska studier av hur vuxna människor förhåller sig till nära känslomässiga relationer har haft banbrytande betydelse för psykologers förståelse av kärlek och anknytningsprocesser. Hans forskning har genererat mer än 400 vetenskapliga arbeten och ett flertal vetenskapliga utmärkelser. Shavers bidrag har influerat såväl forskning som undervisning vid Stockholms universitet.

 

Naturvetenskap

Philip D. Jones är professor och föreståndare för Climatic Research Unit (CRU) vid University of East Anglia i Norwich, England. Han är en världsledande forskare om globala klimatförändringar. Han är främst känd för sin globala temperaturserie, som haft central betydelse i alla rapporter från FN:s klimatpanel (IPCC). Philip D. Jones har samarbetat med Stockholms universitet sedan tidigt 1990-tal och har varit extern rådgivare till Bolincentret för klimatforskning.

 

Xiaowei Zhuang, professor vid Harvard University, Cambridge, MA, USA, har utvecklat superresolutionstekniken STORM (stochastic optical reconstruction microscopy). Lasermetodik möjliggörs visualisering av enskilda makromolekyler i levande celler. Hon rör sig mellan fysik och biologi och tillämpar sina nanoskopi-metoder inom såväl cell- och neurobiologi som virusforskning. Xiaowei Zhuang är Howard Hughes Medical Institute Investigator, och ledamot av bland annat National Academy of Sciences i USA. Hennes metod anknyter till forskning vid Stockholms universitet rörande upptag och lokalisering av enzymer i levande celler.

 

Promovering i Stadshuset den 30 september 2016

De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid den 30 september 2016. För frågor om högtiden kontakta Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare vid Samverkansavdelningen, Stockholms universitet, mobil 070-444 57 67, tfn 08-16 47 16, e-post doktorspromotion@su.se.

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Den utsedde hedersdoktorn ska ha anknytning till Stockholms universitet eller i något avseende ha bidragit till universitetets verksamhet.