I fredags, den 29 september, var det dags för Stockholms universitets årliga promotions- och installationshögtid i Stockholms stadshus. Nya professorer installerades och dnya oktorer promoverades. Dessutom promoverades sju jubeldoktorer och nio hedersdoktorer.

Vid högtiden delades det pedagogiska priset ut till en lärare från varje fakultet: Hildred Crill, Lisa Käll, Said Mahmoudi och Daniel Ritter. Professor Jenny White från Institutet för Turkietstudier höll installationsföreläsningen på ämnet "Patterns in Turkish culture".

Forskningens och högre utbildnings betydelse i samhället

I sitt inledande tal gratulerade rektor Astrid Söderbergh Widding alla mottagare och tackade dem för deras viktiga bidrag till forskningen, universitetet och samhället.

Rektor Astrid Söderbergh Widding
Rektor Astrid Söderbergh Widding

Hon betonade vikten av internationalisering och lyfte fram några av de internationella samarbeten som universitetet är delaktigt i.

– Vi behöver forskning och högre utbildning inte bara för att främja framtida innovation, utan framför allt i dess egen rätt: för att Europa ska kunna utvecklas och bidra till global utveckling i enlighet med den vision och de värden som en gång lagts fast för den europeiska unionen: för rationalitet och kunskapssökande, för högre utbildning och excellent forskning, för samverkan och medborgerlig delaktighet.

Hedersdoktorer tog emot utmärkelser

Hedersdoktor Lilian Thuram tar emot sin umtärkelse
Hedersdoktor Lilian Thuram tar emot sin umtärkelse

Bland hedersdoktorerna fanns den franske före detta fotbollsspelaren, nu författaren, Lilian Thuram, journalisten och författaren Susan Faludi och direktören för Stockholm Environment Institute, Johan Kuylenstierna som tog emot sina utmärkelser.

– Jag är mycket hedrad av Stockholms universitets utnämnande av mig som hedersdoktor, och kommer att i mitt fortsatta arbete mot rasism och för utbildning också visa min uppskattning för den roll universitetet har givit mig genom detta, sa Lilian Thuram i en kommentar efter ceremonin.

Se filmen från högtiden på su.se/play

Se fotograf Niklas Björlings foton från högtiden

Se fler bilder från högtiden

Läs mer om ceremonin

Nedan finns också länk till Högtidsskrift 2017.

Foto: Niklas Björling