Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har i år utsett nitton Hans Werthén-stipendiater inom områdena naturvetenskap, teknik, ekonomi och juridik. Bland dem finns två unga akademiker från Stockholms universitet: Helena Lundberg som ska ägna sig åt postdoktorala studier vid The Scripps Research Institute i USA och Hanna Hallonsten som ska läsa en Master of Law vid Harvard eller Columbiauniversitetet i USA.