Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Avhandlingar och publikationer

Här nedan ser du våra senast publicerade avhandlingar och övriga publikationer. Du kan själv söka efter fler av våra publikationer i DiVA 

Avhandlingar

Författare Titel År
Rickard Dunker
Lokala ordningsföreskrifter 2018
Anders Fernlund
Franchising : Friktion mellan transnationella affärsmodeller och nationell särreglering 2018
Damon Barrett
Drugs and the Convention on the Rights of the Child : Fragmentation, Contention and Structural Bias 2018
Michaela Ribbing
Förvaltningsprocessen och rättegångsbalken 2018
Kelly Chen
Legal Aspects of Conflicts of Interest in the Financial Services Sector in the EU and China : The XYZ of Norm-making 2018
Mpoki Mwakagali
International Financial Institutions and Labour Standards : A Legal Study of the Role of These Institutions in the Promotion and Implementation of Freedom of Association and Collective Bargaining 2018
Antonia Krzymowska
Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling 2018
Adriana Krzymowska
Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital 2018

Övriga publikationer

Författare Titel År
Dennis Martinsson
Lagrådet - vakthunden för rättsstatens värden 2019
Jan Andersson
A Legislator’s Inability to Legislate Different Species : A Swedish Case Study Concerning Mutual Insurance Companies 2018
Pernilla Leviner
The Nuclear Norm and the Free-form Family : Irreconcilable Paths in Swedish Family Law 2018
Liane Colonna
Legal and regulatory challenges to utilizing lifelogging technologies for the frail and sick 2019
Dennis Martinsson
Då föreligger nödvärn : och så mycket våld är okej 2019
Martin Ratcovich
Havsnivåhöjning, mänsklig säkerhet och folkrätt 2019

Trust in the European Union in Challenging Times : Interdisciplinary European Studies 2019
Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Niklas Bremberg, Anna Michalski,
et al.
Trust in the European Union : What is it and how does it matter? 2019
Wiweka Warnling Conradson
Vad är rätt? 2019
Erik Sinander
Familjehemsföräldrar omfattas inte av arbetstidsdirektivet 2019
Erik Sinander
EU-rätten står över nationell grundlag 2019
Erik Sinander
Andra EU-domen i samma pensionsmål 2019
Dennis Martinsson
Kameraövervakning är effektivt - på rätt plats 2019
Erik Sinander
Österrikiskt beställarnasvar i strid med fria rörligheten 2019
Branka Marusic
Oberster Gerichtshof (Högsta Domstolen) 21.2.2017 – T 1963-15 Die Grenzen zwischen der Bearbeitung urheberrechtlich geschützter Werke und neuen Schöpfungen – Swedish Scapegoats 2019
Louise Dane
Reflektioner kring barnkonventionens ökade betydelse för rätten att få leva tillsammans med sin familj 2019
Kavot Zillén
Barn i välfärdsstatens utkant : Om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige 2019
Kavot Zillén
Utvidgad rätt till vårdvägran i Norge? En svensk betraktelse av rätten till vårdvägran i Norgeutifrån det s.k. ”spiralmålet” 2019
Dennis Martinsson
Lös svåra mordfall - med din egen släktforskning 2019
Göran Millqvist
Sakrättens grunder : En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom 2017