Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Avhandlingar och publikationer

Här nedan ser du våra senast publicerade avhandlingar och övriga publikationer. Du kan själv söka efter fler av våra publikationer i DiVA 

Avhandlingar

Författare Titel År
Alexandra Johansson
Förhållandet mellan intern skattelagstiftning och skatteavtal : särskilt om företräde för interna skatteregler 2021
Axel Holmgren
Straffvärde – som rättslig konstruktion 2021
Alexander Unnersjö
Regress : Begreppet regressrätt och solidarregress 2021
Nikola R. Hajdin
Individual Responsibility for the Crime of Aggression 2021
Maria Refors Legge
Skolans skyldighet att förhindra kränkande behandling av elever : En rättsvetenskaplig studie 2021
Branka Marušić
The Autonomous Legal Concept of Communication to the Public in the European Union 2021
Haymanot Baheru
Hyressättning : Prisets reglering vid bostadshyra 2020
Caroline Nordklint
Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen 2019
Carl Lebeck
De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt : En komparativ studie 2019
Rickard Dunker
Lokala ordningsföreskrifter 2018

Övriga publikationer

Författare Titel År
Dennis Martinsson
Ovanligt beslut om beviljad resning i Högsta domstolen 2021

GDPR and Biobanking : Individual Rights, Public Interest and Research Regulation across Europe 2021
Dennis Martinsson
Det här innebär den nya pandemilagen – och så kan du bötfällas 2021
Santa Slokenberga, Olga Tzortzatou, Jane Reichel
Introduction 2021
Jane Reichel
Allocation of Regulatory Responsibilities : Who Will Balance Individual Rights, the Public Interest and Biobank Research Under the GDPR? 2021
Magnus Stenbeck, Sonja Eaker Fält, Jane Reichel
Swedish Law on Personal Data in Biobank Research : Permissible But Complex 2021

The Routledge Handbook of EU Copyright Law 2020
Dennis Martinsson
Estoniajournalist i domstol - ovanligt med åtal mot journalister i Sverige 2021
Mark Klamberg
Skydd enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna; Skydd enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 2021
Mark Klamberg
Personuppgiftsbehandling inom brottsbekämpning och försvarsunderrättelseverksamhet 2021
Erik Sinander
Otydliga regler drabbar utstationerade arbetstagare : Kommentar 2021
Erik Sinander
EUD bekräftar: Utstationering kräver "tillräcklig anknytning" 2021
Erik Sinander
Försök att ogiltigförklara ändringar underkändes 2021
Dennis Martinsson
Tidsbestämt eller livstid – snart avgör Högsta domstolen straffet för mord 2021
Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz,
et al.
Inkomstskatt : En lärobok i skatterätt, del 2 2021
Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz,
et al.
Inkomstskatt : En lärobok i skatterätt, del 1 2021
Eleonora Rosati
Happy 20th birthday, InfoSoc Directive! 2021
Dennis Martinsson
Är det straffbart att gå förbi i kön för vaccin? 2021
Jori Munukka
Döden och fullmakten 2021
Johan Schelin
Manning of unmanned ships 2021