Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Avhandlingar och publikationer

Här nedan ser du våra senast publicerade avhandlingar och övriga publikationer. Du kan själv söka efter fler av våra publikationer i DiVA 

Avhandlingar

Författare Titel År
Haymanot Baheru
Hyressättning : Prisets reglering vid bostadshyra 2020
Caroline Nordklint
Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen 2019
Carl Lebeck
De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt : En komparativ studie 2019
Rickard Dunker
Lokala ordningsföreskrifter 2018
Katharina Voss
Between Enforcement and Regulation : A Study of the System of Case Resolution Mechanisms Used by the European Commission in the Enforcement of Articles 101 and 102 TFEU 2019
Konrad Lundberg
Avtalets innebörd : Inkorporering - tolkning - utfyllning 2019
Louise Dane
Den reglerade invandringen och barnets bästa : Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning 2019
Martin Ratcovich
International Law and the Rescue of Refugees at Sea 2019
Katarina Fast Lappalainen
Om skyddet mot retroaktiv beskattning : En studie i konstitutionell rätt 2019
Gustav Lindkvist
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen 2017

Övriga publikationer

Författare Titel År
Dennis Martinsson
Ovanligt beslut om beviljad resning i Högsta domstolen 2021

GDPR and Biobanking : Individual Rights, Public Interest and Research Regulation across Europe 2021
Dennis Martinsson
Det här innebär den nya pandemilagen – och så kan du bötfällas 2021
Santa Slokenberga, Olga Tzortzatou, Jane Reichel
Introduction 2021
Jane Reichel
Allocation of Regulatory Responsibilities : Who Will Balance Individual Rights, the Public Interest and Biobank Research Under the GDPR? 2021
Magnus Stenbeck, Sonja Eaker Fält, Jane Reichel
Swedish Law on Personal Data in Biobank Research : Permissible But Complex 2021

The Routledge Handbook of EU Copyright Law 2020
Branka Marušić
Author’s Right to Choose : Right of Divulgation in the Online Digital Single Market of the EU 2019
Dennis Martinsson
Därför diskuteras en avkriminalisering av eget narkotikabruk 2020
Dennis Martinsson
Så kan brott utomlands hamna i svensk domstol 2020
Daniel Westman
Sociala medier – yttrandefrihet och ansvar 2020
Jane Reichel
Allmänna handlingar och offentliga befattningshavares rätt till privatliv 2020
Erik Sinander
Polska domstolsreformer underkända av EU 2020
Erik Sinander
Tågpersonal ses inte som utstationerade i annat land 2020
Erik Sinander
Förköpsrätt för farmaceut var oproportionerlig 2020
Erik Sinander
Nationell säkerhet legitimerar en tidigare pensionsålder 2020
Dennis Martinsson
Du behöver inte känna dig ofredad - för att faktiskt ha blivit det 2020
Kavot Zillén
Religious Refusals in Health Care as a Matter of Freedom of Religion 2020
Dennis Martinsson
Det här krävs för att en husrannsakan ska göras 2020
Jane Reichel
Sanctions Against Individuals and the Rule of Law : Can the Member States Let the EU Decide? 2020