Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Avhandlingar och publikationer

Här nedan ser du våra senast publicerade avhandlingar och övriga publikationer. Du kan själv söka efter fler av våra publikationer i DiVA 

Avhandlingar

Författare Titel År
Antonia Krzymowska
Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling 2018
Adriana Krzymowska
Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital 2018
Gustav Lindkvist
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen 2017
Erik Sinander
Internationell kollektivavtalsreglering : En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor 2017
Adam Croon
Jura Novit Curia : En rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet 2017
Stanley Greenstein
Our Humanity Exposed : Predictive Modelling in a Legal Context 2017
Brita Bohman
Transboundary Law for Social-Ecological Resilience? : A Study on Eutrophication in the Baltic Sea Area 2017
Helene Andersson
Dawn Raids under Challenge : A Study of the European Commission’s Dawn Raid Practices in Competition Cases from a Fundamental Rights Perspective 2017

Övriga publikationer

Författare Titel År
Nikola Hajdin
Article 33 – Superior orders and prescription of law 2017
Pernilla Leviner
Våra barn och andras ungar : om solidaritet och (o)likabehandling av barn i det svenska välfärdssystemet 2017
Göran Millqvist
Sakrättens grunder : En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom 2017

EU i en världsordning under omvandling 2018
Branka Marusic
Derogating Regulative and Enforcement Powers in Copyright Protection in the Digital Market: A Trojan Horse for the EU? 2018
Erik Sinander
Den egenanställde har rätt till rertroaktiv semesterersättning 2018
Erik Sinander
Ubers spanska verksamhet är inte undantagen tillståndsplikt 2018
Erik Sinander
Vikarie har rätt att vara tjänstledig 2018
Erik Sinander
Böter för veckovila förenligt med EU-rätten 2018
Erik Sinander
Felräkning av polsk arbetares pension 2018
Pernilla Leviner
Child participation in the Swedish child protection system : child-friendly focus but limited child influence on outcomes 2018

Socialrätt under omvandling : om solidaritetens och välfärdsstatens gränser 2018
Branka Marusic
Supreme Court (Högsta domstolen) 12.6.2017 – B 3878-15 Auswahl der Sanktionen beim Verstoß gegen das Urheberrecht – Swepirate / Biosalongen 2018

Tvångsvård av barn och unga : rättigheter, utmaningar och gränzoner 2017
Pernilla Leviner, Tommy Lundström
Om tvångsomhändertagande av barn : en inledning 2017

Författningssamling i straffrätt med hänvisningar till rättsfall 2017
Kavot Zillén
Conscientious Objections in Clinical Healthcare Education as a Manifestation of Religion 2017
Kavot Zillén
Unga missbrukares negativa religionsfrihet i särskilda ungdomshem : Om tolvstegsbehandlingens förenlighet med den negativa religionsfriheten i Europakonventionen 2017
Kavot Zillén
EU-domstolens avgöranden om muslimsk huvudduk på arbetsplatsen - ingenting förvånande 2017
Said Mahmoudi
The Iran Nuclear Deal : Some International-Law Aspects 2017