Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Avhandlingar och publikationer

Här nedan ser du våra senast publicerade avhandlingar och övriga publikationer. Du kan själv söka efter fler av våra publikationer i DiVA 

Avhandlingar

Författare Titel År
Anders Fernlund
Franchising : Friktion mellan transnationella affärsmodeller och nationell särreglering 2018
Damon Barrett
Drugs and the Convention on the Rights of the Child : Fragmentation, Contention and Structural Bias 2018
Michaela Ribbing
Förvaltningsprocessen och rättegångsbalken 2018
Kelly Chen
Legal Aspects of Conflicts of Interest in the Financial Services Sector in the EU and China : The XYZ of Norm-making 2018
Mpoki Mwakagali
International Financial Institutions and Labour Standards : A Legal Study of the Role of These Institutions in the Promotion and Implementation of Freedom of Association and Collective Bargaining 2018
Antonia Krzymowska
Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling 2018
Adriana Krzymowska
Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital 2018
Gustav Lindkvist
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen 2017

Övriga publikationer

Författare Titel År
Göran Millqvist
Sakrättens grunder : En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom 2017
Erik Sinander
Svensk rätt i utländsk domstol - en bortglömd aspekt? 2018
Pernilla Leviner
Child Participation in the Swedish Child Protection System : Child-Friendly Focus but Limited Child Influence on Outcomes 2018
Elisabeth Ahlinder
Fair Compensation for Telecom Rights in Land in Sweden and the UK 2018
Johan Axhamn
Redaktören 2018
Erik Sinander
Vild strejk befriar inte flygbolag från ersättningsansvar 2018
Erik Sinander
Religionstillhörighet som krav måste kunna prövas rättsligt 2018
Jessica Östberg
Om aktieägares lojalitetsplikt 2018
Erik Sinander
Österrikisk löneberäkning är förenlig med EU-rättens krav 2018
Erik Sinander
Mammapeng i strid med fria rörligheten 2018
Erik Sinander
Får säga nej till export av arbetslöshetsförmån 2018
Erik Sinander
Olika regler för privata och offentliga arbetsgivare 2018
Erik Sinander
Den egenanställde har rätt till retroaktiv semesterersättning 2018
Erik Sinander
Legitimt visstidsanställa pensionär 2018
Erik Sinander
Beredskapsjour hemma räknas som arbetstid 2018
Erik Sinander
Lönesänkning strider inte mot princip om oavhängighet 2018
Erik Sinander
"Dubbelt" skydd krtävs för gravida arbetstagare 2018
Erik Sinander
Diskriminering att sägas upp vid sjukskrivning relaterad till fetma 2018
Erik Sinander
Ubers spanska verksamhet är inte undantagen tillståndsplikt 2018
Erik Sinander
Vikarie har rätt att vara tjänstledig 2018