Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Avhandlingar och publikationer

Här nedan ser du våra senast publicerade avhandlingar och övriga publikationer. Du kan själv söka efter fler av våra publikationer i DiVA 

Avhandlingar

Övriga publikationer

Författare Titel År
Dennis Martinsson
Lagrådet - vakthunden för rättsstatens värden 2019
Jan Andersson
A Legislator’s Inability to Legislate Different Species : A Swedish Case Study Concerning Mutual Insurance Companies 2018
Dennis Martinsson
Då föreligger nödvärn : och så mycket våld är okej 2019

Trust in the European Union in Challenging Times : Interdisciplinary European Studies 2019
Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Niklas Bremberg, Anna Michalski,
et al.
Trust in the European Union : What is it and how does it matter? 2019
Wiweka Warnling Conradson
Vad är rätt? 2019
Erik Sinander
Familjehemsföräldrar omfattas inte av arbetstidsdirektivet 2019
Erik Sinander
EU-rätten står över nationell grundlag 2019
Erik Sinander
Andra EU-domen i samma pensionsmål 2019
Dennis Martinsson
Kameraövervakning är effektivt - på rätt plats 2019
Erik Sinander
Österrikiskt beställarnasvar i strid med fria rörligheten 2019
Branka Marusic
Oberster Gerichtshof (Högsta Domstolen) 21.2.2017 – T 1963-15 Die Grenzen zwischen der Bearbeitung urheberrechtlich geschützter Werke und neuen Schöpfungen – Swedish Scapegoats 2019
Louise Dane
Reflektioner kring barnkonventionens ökade betydelse för rätten att få leva tillsammans med sin familj 2019
Kavot Zillén
Barn i välfärdsstatens utkant : Om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige 2019
Kavot Zillén
Utvidgad rätt till vårdvägran i Norge? En svensk betraktelse av rätten till vårdvägran i Norgeutifrån det s.k. ”spiralmålet” 2019
Erik Sinander
Tillåtet begränsa vikariat till undervisningsperiod 2019
Erik Sinander
Upphörande av visstid är inte uppsägning 2019
Erik Sinander
Krav på arbetstillstånd otillåtet vid utstationering 2019
Erik Sinander
Handelsagent måste vara självständig 2019
Branka Marusic
Oberster Gerichtshof (Högsta Domstolen) 29.12.2017 – T 3973-15 : Entschädigung für private Kopiergeräte – Sony Mobile Communications 2019