Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Avhandlingar och publikationer

Här nedan ser du våra senast publicerade avhandlingar och övriga publikationer. Du kan själv söka efter fler av våra publikationer i DiVA 

Avhandlingar

Författare Titel År
Haymanot Baheru
Hyressättning : Prisets reglering vid bostadshyra 2020
Caroline Nordklint
Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen 2019
Carl Lebeck
De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt : En komparativ studie 2019
Rickard Dunker
Lokala ordningsföreskrifter 2018
Katharina Voss
Between Enforcement and Regulation : A Study of the System of Case Resolution Mechanisms Used by the European Commission in the Enforcement of Articles 101 and 102 TFEU 2019
Konrad Lundberg
Avtalets innebörd : Inkorporering - tolkning - utfyllning 2019
Louise Dane
Den reglerade invandringen och barnets bästa : Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning 2019
Martin Ratcovich
International Law and the Rescue of Refugees at Sea 2019
Katarina Fast Lappalainen
Om skyddet mot retroaktiv beskattning : En studie i konstitutionell rätt 2019
Gustav Lindkvist
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen 2017

Övriga publikationer

Författare Titel År
Branka Marušić
Author’s Right to Choose : Right of Divulgation in the Online Digital Single Market of the EU 2019
Dennis Martinsson
Därför diskuteras en avkriminalisering av eget narkotikabruk 2020
Dennis Martinsson
Så kan brott utomlands hamna i svensk domstol 2020
Daniel Westman
Sociala medier – yttrandefrihet och ansvar 2020
Jane Reichel
Allmänna handlingar och offentliga befattningshavares rätt till privatliv 2020
Lydia Lundstedt, Erik Sinander
Enhancing critical thinking in private international law 2020
Erik Sinander
Polska domstolsreformer underkända av EU 2020
Erik Sinander
Tågpersonal ses inte som utstationerade i annat land 2020
Erik Sinander
Förköpsrätt för farmaceut var oproportionerlig 2020
Erik Sinander
Nationell säkerhet legitimerar en tidigare pensionsålder 2020
Dennis Martinsson
Du behöver inte känna dig ofredad - för att faktiskt ha blivit det 2020
Kavot Zillén
Religious Refusals in Health Care as a Matter of Freedom of Religion 2020
Dennis Martinsson
Det här krävs för att en husrannsakan ska göras 2020
Jane Reichel
Sanctions Against Individuals and the Rule of Law : Can the Member States Let the EU Decide? 2020
Eleonora Rosati
E-books and mass digitisation projects : the role of licensing 2020
Eleonora Rosati
Round-up of CJEU copyright decisions in 2019 2020
Eleonora Rosati
What’s in One’s Own Image (Right)? 2020
Eleonora Rosati
Branderella : Trade Marks and Fictional Characters 2020
Eleonora Rosati
The Direct Liability of Intermediaries 2020
Christina Ramberg
Malmströms civilrätt 2020