Nordisk socialrättslig tidskrift är knuten till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Huvudredaktör för tidskriften är Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt, Stockholms universitet, tillsammans med redaktörerna Thomas Erhag, professor i offentlig rätt, Göteborgs universitet samt Anna-Sara Lind, professor ​i offentlig rätt, Uppsala universitet. Redaktionssekreterare är Tim Holappa, doktorand i offentlig rätt, Stockholms universitet.

Läs mer på www.nordisksocialrattslig.se