Scandinavian Studies in Law

Scandinavian Studies in Law

Stockholm Institute for Scandinavian Studies in Law är knutet till Juridiska fakulteten. Institutet publicerar skrifter på engelska om skandinavisk rätt och rättsteori.

Bokmärk och dela Tipsa

Stockholm Institute for Scandinavian Law
Stockholm University, Law Faculty
106 91 STOCKHOLM

Telefon: 08 - 468 16 25 48
e-post: sisl@juridicum.su.se

 

 

Scandinavian Studies in Law