Stockholm är ett framträdande säte för internationella skiljeförfaranden, och det i världen näst mest använda för investeringstvister. Det gör Stockholm till en självklar utgivningsort för en tidskrift om skiljedomsrätt. Varje årgång kommer att innehålla artiklar om skiljedomsrätt i allmänhet och svensk skiljedomsrätt i synnerhet. Författarna kommer att vara svenska och internationella akademiker och praktiker.

Stockholm Arbitration Yearbook kan beställas från Wolters Kluwer.