Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Avhandlingar och publikationer

Här nedan ser du våra senast publicerade avhandlingar och övriga publikationer. Du kan själv söka efter fler av våra publikationer i DiVA 

Avhandlingar

Författare Titel År
Alexandra Johansson
Förhållandet mellan intern skattelagstiftning och skatteavtal : särskilt om företräde för interna skatteregler 2021
Axel Holmgren
Straffvärde – som rättslig konstruktion 2021
Alexander Unnersjö
Regress : Begreppet regressrätt och solidarregress 2021
Nikola R. Hajdin
Individual Responsibility for the Crime of Aggression 2021
Maria Refors Legge
Skolans skyldighet att förhindra kränkande behandling av elever : En rättsvetenskaplig studie 2021
Branka Marušić
The Autonomous Legal Concept of Communication to the Public in the European Union 2021
Haymanot Baheru
Hyressättning : Prisets reglering vid bostadshyra 2020
Caroline Nordklint
Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen 2019
Carl Lebeck
De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt : En komparativ studie 2019
Rickard Dunker
Lokala ordningsföreskrifter 2018

Övriga publikationer

Författare Titel År

GDPR and Biobanking : Individual Rights, Public Interest and Research Regulation across Europe 2021
Dennis Martinsson
Det här innebär den nya pandemilagen – och så kan du bötfällas 2021
Santa Slokenberga, Olga Tzortzatou, Jane Reichel
Introduction 2021
Jane Reichel
Allocation of Regulatory Responsibilities : Who Will Balance Individual Rights, the Public Interest and Biobank Research Under the GDPR? 2021
Magnus Stenbeck, Sonja Eaker Fält, Jane Reichel
Swedish Law on Personal Data in Biobank Research : Permissible But Complex 2021
Dennis Martinsson
Estoniajournalist i domstol - ovanligt med åtal mot journalister i Sverige 2021
Mark Klamberg
Skydd enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna; Skydd enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 2021
Mark Klamberg
Personuppgiftsbehandling inom brottsbekämpning och försvarsunderrättelseverksamhet 2021
Erik Sinander
Otydliga regler drabbar utstationerade arbetstagare : Kommentar 2021
Erik Sinander
EUD bekräftar: Utstationering kräver "tillräcklig anknytning" 2021
Erik Sinander
Försök att ogiltigförklara ändringar underkändes 2021
Dennis Martinsson
Tidsbestämt eller livstid – snart avgör Högsta domstolen straffet för mord 2021
Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz,
et al.
Inkomstskatt : En lärobok i skatterätt, del 2 2021
Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz,
et al.
Inkomstskatt : En lärobok i skatterätt, del 1 2021
Eleonora Rosati
Happy 20th birthday, InfoSoc Directive! 2021
Dennis Martinsson
Är det straffbart att gå förbi i kön för vaccin? 2021
Jori Munukka
Döden och fullmakten 2021
Johan Schelin
Manning of unmanned ships 2021
Mark Klamberg
International Human Rights Law and States of Emergency 2021

Bevisrättslig publikation 2021