Det arbetsrättsliga forskningsfältet är idag av ett helt annat slag än det var under 1970-talet. Forskningen rör både den traditionella arbetsrätten men även arbetsmarknadspolitiken. Igår var det fråga om att klarlägga vad som gällde enligt svensk rätt. Idag är perspektivet ett annat; det är både europeiskt och mer globalt. Europeiseringen av den svenska arbetsrätten har skapat sidoeffekter på både undervisning och forskning. Flera forskningsprojekt inom arbetsrätten har idag detta anslag även om andra projekt är alltjämt starkt förankrade i den traditionella svenska modellen.