Allmän förmögenhetsrätt
Arbetsrätt
Associations och värdepappersrätt
Familjerätt och barnrätt
Fastighetsrätt
Försäkringsrätt
Immaterialrätt
Marknadsrätt
Sjörätt