Ämnet internationell rätt (international law) har av tradition bestått i svensk juristutbildning av två delämnen, nämligen folkrätt (public international law) och internationell privat- och process rätt (private international law). När man använder begreppet ”internationell rätt” i vardagsspråk, avses normalt endast folkrätt. Under senare tid har folkrätt och internationell privat- och processrätt (IP) utvecklats till två självständiga ämnen vid flera lärosäten i Sverige.