Folkrätt

Folkrätt

Folkrätt utgör den rättsordning som huvudsakligen styr relationerna mellan stater. Vilka rättigheter och skyldigheter som staterna har gentemot varandra bestäms av folkrätten. Förutom stater är även internationella organisationer och individer i viss mån föremål for folkrättsliga regler, exempelvis vad gäller de mänskliga rättigheterna. Utgångspunkten i folkrätt är att staterna är suveräna och juridiskt sett jämställda med varandra.

Kontakt

Jaan Paju
Studierektor för Forskningsutbildningen
Telefon: 08-16 32 07
e-post: jaan.paju@juridicum.su.se


Teresa Simon Almendal
Prodekan/Ordförande i Forskningsutskottet
Telefon: 08-16 23 67
e-post: teresa.simon-almendal@juridicum.su.se

Forskarutbildningen

Personer med anknytning

Forskningsprojekt