Internationell privaträtt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Juridiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Internationell privaträtt

Internationell privaträtt

Internationell privat- och processrätt (IP) är det område inom den nationella rättsordningen som reglerar juridiska problem med anknytning till främmande stat. Reglerna besvarar i huvudsak tre frågor: för det första vilket land som har domsrätt (jurisdiktionen), för det andra vilket lands lag som skall tillämpas (lagvalet) och för det tredje om en dom som meddelats eller ett statusförhållande som skapats i ett land kan åberopas i ett annat land (frågor om erkännande och i förekommande fall verkställighet).

Kontakt

Jaan Paju
Studierektor för Forskningsutbildningen
Telefon: 08-16 32 07
e-post: jaan.paju@juridicum.su.se


Teresa Simon Almendal
Prodekan/Ordförande i Forskningsutskottet
Telefon: 08-16 23 67
e-post: teresa.simon-almendal@juridicum.su.se

Forskarutbildningen

Personer med anknytning

Forskningsprojekt