I rättsinformatiken möts traditionell juridik, informationsvetenskaper och informationsteknik. Rättsordningen får nya arbetsredskap för att hantera källmaterial, rättsliga förfaranden automatiseras, verksamheter förändras. Rättsinformatiken uppmärksammar här både metodfrågor och informationsrättsliga frågor, särskilt frågor om nya samband och perspektiv på t.ex. informationsfrihet och säkerhet.