Vidare planerar utskottet utbildningen samt beslutar i övriga frågor om utbildningens innehåll och organisation. Utskottet beslutar också om hur antagningen till juristutbildningen ska organiseras och genomföras, vilka kurser som ingår i utbildningen och i ärenden om juris magisterprogram. På utskottet ankommer också att besvara remisser som gäller juristutbildningen och annan grundutbildning. Utbildningsutskottet ska särskilt främja utvecklingen av utbildningen och säkerställa att den vilar på vetenskaplig grund. I utbildningsutskottet ingår, förutom sju lärarrepresentanter, tre externa ledamöter och tre studeranderepresentanter.

Ledamöter Suppleanter
Marie Sandström Cecilia Magnusson Sjöberg
Ulrik von Essen David Fisher
Marcus Radetzki  
Hedvig Lokrantz-Bernitz Jan Andersson
Wiweka Warnling-Nerep Alf Bohlin
Patricia Shaughnessy Antonina Bakardjieva Engelbrekt
Pål Wrange Sideek Mohamed Seyad
Chefsrådman Catarina Barketorp Rådman Karin Benson 
Advokat André Andersson Advokat Claes Langenius
Stadsjurist Catharina Gyllencreutz Vice stadsjurist Agneta Widerståhl
   
Studeranderepresentanter  Studeranderep. suppl.
 Dhurata Hasani  Lisa Boman
 Fredrik Hansson  Filip Vujic
 Nicole Adelsson  Erik Wrisemo