Nämnden svarar för alla uppgifter inom fakultetens område som rör grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Flertalet av nämndens ledamöter är vetenskapligt kompetenta lärare inom fakulteten. En av dem är ordförande och fakultetens dekanus. Studeranderepresentanter ingår också i nämnden. En stor del av nämndens arbete utförs i två särskilt inrättade utskott:

Ärenden till nämnden och utskotten bereds av juridiska fakultetskansliet som dessutom är en del av universitetets förvaltning.

Ledamöter

Suppleanter
Jonas Ebbesson Jan Andersson
Marie Sandström Claes Peterson
Jan Rosén Per Jonas Nordell
Henrik Edelstam Annika Norée
Cecilia Magnusson Sjöberg Peter Wahlgren
Göran Millqvist Jan Kleineman
Wiweka Warnling Nerep Ulrik von Essen
Mauro Zamboni Teresa Simon Almendal
   
Studeranderepresentanter  Studeranderep. suppl.
Brita Bohman  Adam Croon
Filip Vujcic  Nisse Hedman