Dess ordförande är institutionens prefekt. Institutionsstyrelsen ska fastställa institutionens budget. Till styrelsens uppgifter hör också att fastställa riktlinjer för hur arbetet ska organiseras, hur lokaler och andrar resurser ska disponeras och hur undervisning och prov ska anordnas m.fl. ärenden. Övriga ärenden som rör den operativa verksamheten avgörs av prefekten. Denne leder och fördelar arbetet och svarar för den löpande förvaltningen.

 

Institutionsstyrelsen 1 jan 2015 – 31 dec 2017

Ledamöter Gruppsuppleanter
Michael Hellner (prefekt) Jérome Monsenego
Laura Carlson (stf. prefekt) Jaan Paju
Frantzeska Papadopoulou Jan Andersson
Johan Sandstedt  
Petra Hertzfeldt  
Annika Norée  
Marie Sandström  
Marcus Radetzki  
Mia Lundgren Roger Nilsson
Jenny Nyman Hök Sari Wrange

 

Studeranderepresentanter Suppleanter           
Alexander Unnersjö Dafne Barkestad
Elisabeth Hamill-Keays Camilla Stein

 

Sekreterare för institutionsstyrelsen
Catrinel Florea