Dess ordförande är institutionens prefekt. Institutionsstyrelsen ska fastställa institutionens budget. Till styrelsens uppgifter hör också att fastställa riktlinjer för hur arbetet ska organiseras, hur lokaler och andrar resurser ska disponeras och hur undervisning och prov ska anordnas m.fl. ärenden. Övriga ärenden som rör den operativa verksamheten avgörs av prefekten. Denne leder och fördelar arbetet och svarar för den löpande förvaltningen.

 

Institutionsstyrelsen

Ledamöter Gruppsuppleanter
Gustaf Sjöberg (prefekt) Jérome Monsenego
Jane Reichel (stf. prefekt) Jaan Paju
Frantzeska Papadopoulou Jan Andersson
Johan Sandstedt Roger Nilsson
Petra Hertzfeldt Sari Wrange 
Annika Norée  
Marie Sandström  
Marcus Radetzki  
Mia Lundgren  
Jenny Nyman Hök  

 

Studeranderepresentanter Suppleanter           
Fredrik Sandberg, forskarstud. Sara Göthlin, forskarstud.
Victoria Smith Lind, jur.stud. Kasra Pasra, jur.stud.

 

Sekreterare för institutionsstyrelsen
Madeleine Sandberg