Dess ordförande är institutionens prefekt. Institutionsstyrelsen ska fastställa institutionens budget. Till styrelsens uppgifter hör också att fastställa riktlinjer för hur arbetet ska organiseras, hur lokaler och andrar resurser ska disponeras och hur undervisning och prov ska anordnas m.fl. ärenden. Övriga ärenden som rör den operativa verksamheten avgörs av prefekten. Denne leder och fördelar arbetet och svarar för den löpande förvaltningen.

 

Institutionsstyrelsen

Ledamöter Gruppsuppleanter
Gustaf Sjöberg (prefekt) Stanley Greenstein
Jane Reichel (stf. prefekt) Jarna Petman
Claes Granmar Erik Sinander
Jérome Monsenego Catrinel Florea
Per Jonas Nordell Roger Nilsson
Christina Ramberg  
Johan Sandstedt  
Annika Suominen  
Mia Lundgren  
Jenny Nyman Hök  

 

Studeranderepresentanter Suppleanter           
Marie Kagrell, forskarstud. Julia Dahlqvist, forskarstud.
Elin Englund, jur.stud. Ellen Gustafsson Björverud, jur.stud.
Dosti Tuana, jur.stud Evelina Siska, jur.stud

 

Sekreterare för institutionsstyrelsen
David Assadkhan