Stiftelsen bildades genom beslut av juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet den 9 februari 1981. Den har till ändamål att främja forskning och högre utbildning i nordisk och komparativ arbetsrätt, främst vid juridiska fakulteten i Stockholm.

Från fonden utdelas anslag till Juridiska institutionen vid Stockholms universitet för inköp av litteratur till institutionens arbetsrättsliga bibliotek.

Styrelse:
Professor Laura Carlson, universitetslektor Petra Herzfeld Olsson och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen.

Revisorer:
Universitetslektor Siv Nyquist