Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteraturs (SJF:s) ändamål är att främja juridisk forskning och utbildning. Det sker bland annat genom att stiftelsen äger och driver Juristernas bokhandel, och att den ger ut och medverkar till utgivning av juridisk litteratur. I det syftet utdelar SJF återkommande bidrag och stipendier, riktade framför allt till forskare och lärare verksamma vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.


Styrelse: Professor Mauro Zamboni (ordförande), professor Jori Munukka, samt två representanter utsedda av Juridiska föreningen respektive Juridiska linjerådet.

Beredningsgrupp: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, docent Katrin Lainpelto

Revisor: Helena Dale, auktoriserad revisor.

Administrativ chef: Jenny Nyman Hök.

 

Hemsida: http://www.sjfstockholm.se