Maria Grahn Farley disputerade på Harvard Law School i barnrätt och folkrätt. Hon var verksam i USA under många år. Maria Grahn Farley har publicerat Barnkonventionen – en kommentar (2019) och Tillitsjuridik och den folkrättsliga paradoxen (2019). Hon tilldelades Studentlitteraturs kurslitteraturpris 2019 för sin bok om Barnkonventionen.

Critical Race Theory (CRT) är en kritisk rättsteori som används för att analysera sambandet mellan rätten, etnicitet och makt. Teorin utmanar konventionella föreställningar om rättens påstådda färgblindhet och diskuterar hur rätten kan förändras för att uppnå en ökad materiell rättvisa i samhället. CRT är en förhållandevis ny teoribildning med ursprung i USA:s medborgarrättsrörelse, som kan väntas få ökat genomslag i europeisk och svensk rättsvetenskaplig forskning eftersom minoritetsskydd och anspråk alltmer uttrycks i form av rättighetsanspråk.


 


Vi bjuder på kaffe och fika.


Anmälan till Katarina Fast Lappalainen, så snart som möjligt, dock senast den 10 december kl. 15:00.


Väl mött!
Mauro Zamboni, Torben Spaak, Maria Nääv, Katarina Fast Lappalainen