Opponent: justitieråd Svante Johansson, Högsta domstolen

 

Observera att sluttiden är ungefärlig.