Stockholms miljörättscentrum
Stockholm Environmental Law and Policy Centre

Från och med 2021 ska havsplaner för havsområdena Bottniska viken, Östersjön och
Västerhavet ge vägledning vid planläggning och prövning av anspråk.

 

 • Vilka rättsliga principer styr havsplaneringen?
 • Vilka rättsliga effekter får havsplanerna?
 • Vad innebär ”vägledning” vid planläggning och prövning av anspråk?
 • Hur förhåller sig de statliga havsplanerna till kommunernas befintliga planeringskompetens för hela territorialhavet?
 • Bygger havsplaneringen verkligen på en ekosystemansats?


Dessa och andra rättsliga frågor om marina näringar och skydd och förvaltning av havsmiljön behandlas vid seminariet.


Program

 

 • Välkomst, Jonas Ebbesson, föreståndare, Stockholms miljörättscentrum
 • Inledning, David Langlet, styrelseledamot, Stockholms miljörättscentrum
 • ”Havsplaneringen i Sverige – hur det startade”, Axel Wenblad, tidigare GD och
 • MSP‐utredare
 • ”Många ska samsas om havet – svensk havsplanering i praktiken”, Joacim Johannesson, utredare, Havs‐ och vattenmyndigheten
 • ”Kommunernas roll i den svenska havsplaneringen”, Aron Westholm, doktorand, Göteborgs universitet
 • Fikapaus
 • ”Havsbaserade verksamheter och havsplanering – ett advokatperspektiv”,
 • Therese Strömshed, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 • ”Framtida tekniska åtgärder mot övergödning: Finns utrymme i
 • havsplaneringen?”, Brita Bohman, lektor i miljörätt, Stockholms universitet
 • Diskussion


Anmälan: till Josephina Bergvall senast 27 januari 2020
E‐post: smc@juridicum.su.se


Välkommen!