Under de 50 år som har passerat har förvaltningsdomstolarnas roll i rättssamhället förändrats i grunden. Under konferensen diskuteras vad förvaltningsdomstolarnas växande roll har inneburit för tillämpning och tolkning av FPL, var lagen står idag och hur lagen bör se ut i morgon. Konferensen följs upp av ett temanummer i FT som utkommer inför hösten 2021.

Inbjudan och program (112 Kb)Konferensen hålls via zoom. Välkomna med er anmälan till Reb.Kerstinsdotter@juridicum.su.se senast den 25 februari 2021. Zoom-länk skickas till anmälda inför seminariet.

 

Ulrik von Essen, Jane Reichel, Michaela Ribbing och Henrik Wenander